Stránky třídy 2.B

12. 2. 2021 – IKAROS – p. Hořák
15. 2. 2021 – Chytré tělo – p. Zezula
10. 3. 2021 – Mobilní planetárium
30. 3. 2021 – Divadélko pro školy
  • Kmenová učebna se nyní nachází v odloučeném pracovišti ve stacionáři na adrese náměstí 9. května 357. Po ukončení rekonstrukce se bude učebna nalézat v přízemí školy.
  • Třídní učitelka je Mgr. Dana Maralíková
  • Ve třídě je celkem 19 žáků.
  • Chlapců je 9 a dívek 10.

český jazyk Mgr. Dana Maralíková
anglický jazyk Mgr. Dana Maralíková
matematika Mgr. Dana Maralíková
prvouka Mgr. Dana Maralíková
hudební výchova Mgr. Dana Maralíková
výtvarná výchova Mgr. Dana Maralíková
tělesná výchova Mgr. Dana Maralíková
pracovní činnosti Mgr. Dana Maralíková

Bloková výuka – 2.9.2020

Druhý den nového školního roku se žáci 2.B,  v rámci Blokové výuky na téma ” Psychohygiena” ,znovu seznamovali  a posilovali kamarádské vztahy formou her.  Zkoušeli si, jak zvládat strach a neklid  formou relaxačních cvičení. Žáci prezentovali svoje zážitky s prázdnin a v  průběhu dne zhodnocovali svoje pocity – emotikony.


Pasování na čtenáře –  29.9.2020

Již tradiční ” Pasování na čtenáře ” proběhlo v knihovně, kde žáci předvedli své čtenářské schopnosti. Paní knihovnice každého pasovala za čtenáře svým pasovacím mečem a předala diplom malého čtenáře, záložku a průkazku do knihovny.