Stránky třídy 2.B

16. 11. 2021 – BEZPEČNÝ PES (50 Kč / žáka) – zrušeno

27. 11. 2021 – VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ – zrušeno

3. 12. 2021 – MIKULÁŠ VE ŠKOLE

10. 12. 2021 – STAROČESKÉ VÁNOCE (Baliny)

17. 12. 2021 –  VÝUKOVÝ PROGRAM – Hvězda nad Betlémem

22. 12. 2021 – VÁNOCE VE TŘÍDĚ

  • Kmenová učebna  nachází v přízemí školy.
  • Třídní učitelka je Mgr. Dagmar Horká
  • Ve třídě je celkem 16 žáků.
  • Chlapců je 9 a dívek 7.

Český jazyk a literatura: Mgr. Dagmar Horká

Anglický jazyk: Mgr. Dagmar Horká

Matematika: Mgr. Dagmar Horká

Prvouka: Mgr. Dagmar Horká

Hudební výchova: Mgr. Dagmar Horká

Výtvarná výchova: Mgr. Dagmar Horká

Tělesná výchova: Mgr. Dagmar Horká

Pracovní činnosti: Mgr. Dagmar Horká

Náboženství: Mgr. Ludmila Krčálová

JAK SE TĚŠÍŠ DO PRVNÍ TŘÍDY?

První měsíc ve škole. Seznámení s třídním kolektivem.

Děti i rodiče provází obavy, jaké to ve škole bude a jak vše zvládnou. Učitelky prvních tříd se snažily uvést prvňáčky do školy tak, aby vztah ke škole byl i do budoucna pozitivní. Pomohlo také útulné a podnětně připravené prostředí ve třídách v Denním stacionáři Pohodář Luka nad Jihlavou.

Každé ráno jsme začínali společným zdravením v kruhu a povídáním o tom, co jsme zajímavého prožili a na co se budeme ve škole každý den těšit. Společná setkávání v kruhu dodávala dětem pocit sounáležitosti s ostatními dětmi. Společně jsme se zaměřili na to, abychom se co nejlépe poznali. Sestavili jsme si pravidla chování v prvních třídách. Děti se hned na počátku školního roku učily spolupracovat, vzájemně si naslouchat a pomáhat si.

Po ukončení prvního měsíce školní docházky našich prvňáčků můžeme konstatovat, že se jejich nové životní role žáků a spolužáků zhostili velice dobře.