Stránky 3. třídy

12. 2. 2021 – IKAROS – p. Hořák
15. 2. 2021 – Chytré tělo – p. Zezula
10. 3. 2021 – Mobilní planetárium
30. 3. 2021 – Divadélko pro školy
  • Kmenovou učebnu 3. třídy nalezneme v 1. poschodí školy.
  • Třídní učitelka je Mgr. Markéta Čermáková
  • Ve třídě je celkem 30 žáků – chlapců 13 a dívek 17.

český jazyk Mgr. Markéta Čermáková
anglický jazyk Mgr. Markéta Čermáková, Mgr. Petra Koubková
matematika Mgr. Markéta Čermáková
prvouka Mgr. Markéta Čermáková
hudební výchova Mgr. Alena Pohanková
výtvarná výchova Mgr. Markéta Čermáková
tělesná výchova Mgr. Markéta Čermáková
pracovní činnosti Mgr. Anna Cejpková

Bloková výuka

Půl roku – tak dlouho trávily děti svůj čas nechtěně doma bez svých spolužáků. Teprve po šesti měsících mohla být celá třída zase pohromadě.

Na tento okamžik určitě všichni čekali. Děti se těšily na své kamarády a spolužáky. Těšily se, že si mohou konečně popovídat, zasmát, pohrát, společně si pomaloučku zvykat na školní povinnost.

Zářijová bloková výuka byla tím nejlepším prostředkem. Opětovné navazování kontaktu mezi spolužáky a učiteli. Uvolnit ze sebe všechny pocity a emoce. Připravit se, že ve škole je potřeba dodržovat nějaká pravidla, abychom se všichni cítili dobře a bezpečně.

Celý čas jsme trávili v přírodě a se zvířátky. Spokojenost, radost, uvolněnost, krásné počasí. Den se opravdu vydařil.

 


Plavání

V druhém týdnu měsíci září zahájili „třeťáčci“ kurz plavání v plaveckém bazéně Evžena Rošického v Jihlavě. Děti se na plavání velice těšily. V jejich očích byla vidět radost, že se mohou zlepšovat v plaveckých dovednostech. Že mohou své zážitky sdílet s ostatními spolužáky. Bohužel jejich radost přerušil Covid-19 a tedy zákaz plavání a následné zavření škol. Ale určitě v dětech zůstávají pěkné vzpomínky, které jim nikdo a nic nevezme.


Projektové vyučování: Včely

Hned v prvních dnech nového školní roku jsme do výuky zařadili projektové vyučování na téma „Včely“. Děti se seznámily se společenstvím včel. Jak vypadají, žijí, jaká je jejich úloha ve společenstvu nebo pro lidi a přírodu. Prohlédly si pomůcky a vybavení včelaře či samotného úlu. Měly možnost se podělit s ostatními o své zkušenosti, zážitky, dosavadní znalosti.  Na závěr jsme si společně vytvořili včelí úl – tedy jeho část, samozřejmě nemohly chybět samotné pilné včelky.