Stránky 4. třídy

12. 2. 2021 – IKAROS – p. Hořák
15. 2. 2021 – Chytré tělo – p. Zezula
10. 3. 2021 – Mobilní planetárium
30. 3. 2021 – Divadélko pro školy
  • Kmenovou učebnu 4. třídy nalezneme v 1. poschodí školy.
  • Třídní učitel je Mgr. Milan Sochor
  • Ve třídě je celkem 23 žáků.
  • Chlapců je 15 a dívek 8.

český jazyk Mgr. Milan Sochor
anglický jazyk Mgr. Petra Koubková
matematika Mgr. Milan Sochor
vlastivěda Mgr. Milan Sochor
přírodověda Mgr. Milan Sochor
hudební výchova Mgr. Alena Pohanková
výtvarná výchova Mgr. Milan Sochor
tělesná výchova Mgr. Milan Sochor
pracovní činnosti Mgr. Milan Sochor

Bloková výuka

V prvním školním týdnu jsme v rámci blokové výuky, absolvovali tři společné akce.

První dva dny jsme byli na výletech ve Vržanově a v dětském táboře u Luk nad Jihlavou.

Učili jsme se pravidla bezpečného pohybu na různých cestách, hráli seznamovací a sportovní hry.

Třetí den jsme jeli na výlet do Polné. Na zámku jsme navštívili expozici starých řemesel.

Byli jsme i ve staré škole, kde jsme se dozvěděli, jak to ve škole vypadalo kdysi.


Plavecký výcvik

Od středy 9. září jsme začali jezdit do Jihlavy na plavecky výcvik.

Stihli jsme odplavat pouze polovinu kurzu. Snad se nám podaří dokončit zbytek.