Stránky 4. třídy

12. 2. 2021 – IKAROS – p. Hořák
15. 2. 2021 – Chytré tělo – p. Zezula
10. 3. 2021 – Mobilní planetárium
30. 3. 2021 – Divadélko pro školy
  • Kmenovou učebnu 3. třídy nalezneme v 1. poschodí školy.
  • Třídní učitelka je Mgr. Markéta Čermáková
  • Ve třídě je celkem 30 žáků – chlapců 13 a dívek 17.

český jazyk 1. skupina Mgr. Hana Švaříčková

český jazyk 2. skupina Mgr. Markéta Čermáková

anglický jazyk 1. skupina Mgr. Markéta Čermáková

anglický jazyk 2. skupina Mgr. Petra Koubková

matematika 1. skupina Mgr.  Markéta Čermáková

matematika 2. skupina Mgr. Milan Sochor

vlastivěda 1. skupina Bc. Lukáš Rédl

vlastivěda 2. skupina Mgr. Milan Sochor

přírodověda 1. skupina Mgr. Markéta Čermáková

přírodověda 2. skupina Mgr. Milan Sochor

hudební výchova Mgr. Alena Pohanková

výtvarná výchova Mgr. Markéta Vaňková

tělesná výchova 1. skupina Mgr. Markéta Čermáková

tělesná výchova 2. skupina Mgr. Milan Sochor

pracovní činnosti Mgr. Milan Sochor

náboženství Mgr. Ludmila Krčálová

pedagogická intervence Mgr. Markéta Čermáková

Sportovní den 24.6.2021

Třetí akcí po sobě bylo sportovní dopoledne na „umělce“. Během necelé hodiny prošly skupinky dětí pět stanovišť pod vedením fotbalových trenérů. Děti si  zahrály fotbal, přeskakovaly švédskou bednu a laťku s odrazem z malé trampolíny, hbitost předvedly při hrách a průpravném cvičení přes překážky nebo při pohybu s míčem zakončeným střelbou na branku. I když bylo tentokrát opravdu horko, sportovní dopoledne se vydařilo.

Orientace v krajině 23.6.2021

Hned druhý den po vydařeném výletě nás čekal sportovní den ve formě orientace v krajině. Vydali jsme se k Bílé skále. Na cestě nás čekalo 5 zastavení s úkoly. Dobrodružné bylo také překonání třech brodů po lávkách z klád. Počasí bylo na takový pochod vynikající.

Školní výlet   22.6.2021

Jsme velice rádi, že jsme na konci letošního školního roku mohli uskutečnit školní výlet. Naše cesta vedla do Poděbrad, kde jsme si prohlédli kolonádu, nakoupili jsme lázeňské oplatky a načepovali do lahví lázeňskou vodu Poděbradku. Lodí jsme dopluli do Libic. Prohlédli jsme si základy hradiště tehdejšího rodu Slavníkovců. Hlavní zastávkou bylo centrum řemesel v Ostré – Botanicus. Děti si mohly vyrobit např. mýdlo s bylinkami, svíčku tradičním postupem, papír, provaz, loutku… nebo si výrobky zakoupit za groše. Odpočinout jsme mohli v krásné bylinné zahradě. Na zpáteční cestě nás autobus zavezl do krásné Kutné Hory. Výlet jsme zakončili u nádherného Chrámu sv. Barbory.

Bloková výuka

Půl roku – tak dlouho trávily děti svůj čas nechtěně doma bez svých spolužáků. Teprve po šesti měsících mohla být celá třída zase pohromadě.

Na tento okamžik určitě všichni čekali. Děti se těšily na své kamarády a spolužáky. Těšily se, že si mohou konečně popovídat, zasmát, pohrát, společně si pomaloučku zvykat na školní povinnost.

Zářijová bloková výuka byla tím nejlepším prostředkem. Opětovné navazování kontaktu mezi spolužáky a učiteli. Uvolnit ze sebe všechny pocity a emoce. Připravit se, že ve škole je potřeba dodržovat nějaká pravidla, abychom se všichni cítili dobře a bezpečně.

Celý čas jsme trávili v přírodě a se zvířátky. Spokojenost, radost, uvolněnost, krásné počasí. Den se opravdu vydařil.

 


Plavání

V druhém týdnu měsíci září zahájili „třeťáčci“ kurz plavání v plaveckém bazéně Evžena Rošického v Jihlavě. Děti se na plavání velice těšily. V jejich očích byla vidět radost, že se mohou zlepšovat v plaveckých dovednostech. Že mohou své zážitky sdílet s ostatními spolužáky. Bohužel jejich radost přerušil Covid-19 a tedy zákaz plavání a následné zavření škol. Ale určitě v dětech zůstávají pěkné vzpomínky, které jim nikdo a nic nevezme.


Projektové vyučování: Včely

Hned v prvních dnech nového školní roku jsme do výuky zařadili projektové vyučování na téma „Včely“. Děti se seznámily se společenstvím včel. Jak vypadají, žijí, jaká je jejich úloha ve společenstvu nebo pro lidi a přírodu. Prohlédly si pomůcky a vybavení včelaře či samotného úlu. Měly možnost se podělit s ostatními o své zkušenosti, zážitky, dosavadní znalosti.  Na závěr jsme si společně vytvořili včelí úl – tedy jeho část, samozřejmě nemohly chybět samotné pilné včelky.