Stránky 4. třídy

Posílám úkoly z dnešních hodin českého jazyka:
Ve velkém pracovním sešitě jsme dodělali str. 21, a ze strany 22 cv. 1 a cv. 2. Za domácí úkol děti vypracují cv. 3.
V růžovém prac. sešitě si vypracujte cv. 1, na str. 3.
Ve středu bych vám chtěla nabídnout online hodinu od 10,30 hod. Do emailu vám přijde pozvánka do učebny, kam se přihlásíte a zkontrolujeme si vypracované práce.

Švaříčková

Září
7.  9. 2021 – Bloková výuka – Sociální interakce
Říjen
11. 10. – 12. 10. 2021 – Sběr starého papíru
11. 10. 2021 – Tematické vyučování – PODZIM
Listopad
16. 11. 2021 – Bezpečný pes – ZRUŠENO
26. 11. 2021 – Zahájení plaveckého výcviku
26. 11. 2021 – Rozsvícení vánočního stromu – ZRUŠENO
27. 11. 2021 – Sobota ve stanu na náměstí – ZRUŠENO
Prosinec
 8. 12. 2021 – Staročeské Vánoce – Velké Meziříčí
  • Kmenovou učebnu 4. třídy nalezneme v 1. poschodí školy.
  • Třídní učitelka je Mgr. Markéta Čermáková
  • Ve třídě je celkem 30 žáků – chlapců 13 a dívek 17.

český jazyk 1. skupina Mgr. Hana Švaříčková

český jazyk 2. skupina Mgr. Markéta Čermáková

anglický jazyk 1. skupina Mgr. Markéta Čermáková

anglický jazyk 2. skupina Mgr. Petra Koubková

matematika 1. skupina Mgr.  Markéta Čermáková

matematika 2. skupina Mgr. Milan Sochor

vlastivěda 1. skupina Bc. Lukáš Rédl

vlastivěda 2. skupina Mgr. Milan Sochor

přírodověda 1. skupina Mgr. Markéta Čermáková

přírodověda 2. skupina Mgr. Milan Sochor

hudební výchova Mgr. Alena Pohanková

výtvarná výchova Mgr. Markéta Vaňková

tělesná výchova 1. skupina Mgr. Markéta Čermáková

tělesná výchova 2. skupina Mgr. Milan Sochor

pracovní činnosti Mgr. Milan Sochor

náboženství Mgr. Ludmila Krčálová

pedagogická intervence Mgr. Markéta Čermáková

Tematické vyučování

V úterý 12.10. jsme se učili malinko jinak. V rámci tematického učení, které probíhalo ve dvou skupinách, jsme se zaměřili na podzimní ovoce a podzimní aktivity. Každý si připravil svůj míchaný ovocný salát z ovoce, které roste na našich zahradách či sadech. V rámci činností jsme procvičili naše chuťové buňky a zkusili si, zda bezpečně poznáme vybrané ovoce. Do výuky jsme zařadili anglické pojmy, které s přípravou salátu souvisí. Vyzkoušeli jsme si sestavit a zapsat vlastní recept ovocného salátu nebo pracovní postup při výrobě draka. Vyučovací den završil film o přírodě, výroba záložek a pouštění draka.

Bloková výuka 

V úterý 7.9. probíhala bloková výuka na téma Sociální interakce. Cílem tohoto dne byl úspěšný návrat do školy a „do lavic“. Činnosti byly zaměřené na vzájemnou pomoc, komunikaci, ohleduplnost a vnímání svého okolí. Umět se vyjádřit, samostatně se rozhodnout nebo naopak domluvit se a spolu plnit úkoly. V rámci dopoledne se celá třída podílela na vytvoření vlastních pravidel třídy, které budou během celého školního roku respektovat.

Sportovní den 24.6.2021

Třetí akcí po sobě bylo sportovní dopoledne na „umělce“. Během necelé hodiny prošly skupinky dětí pět stanovišť pod vedením fotbalových trenérů. Děti si  zahrály fotbal, přeskakovaly švédskou bednu a laťku s odrazem z malé trampolíny, hbitost předvedly při hrách a průpravném cvičení přes překážky nebo při pohybu s míčem zakončeným střelbou na branku. I když bylo tentokrát opravdu horko, sportovní dopoledne se vydařilo.

Orientace v krajině 23.6.2021

Hned druhý den po vydařeném výletě nás čekal sportovní den ve formě orientace v krajině. Vydali jsme se k Bílé skále. Na cestě nás čekalo 5 zastavení s úkoly. Dobrodružné bylo také překonání třech brodů po lávkách z klád. Počasí bylo na takový pochod vynikající.

Školní výlet   22.6.2021

Jsme velice rádi, že jsme na konci letošního školního roku mohli uskutečnit školní výlet. Naše cesta vedla do Poděbrad, kde jsme si prohlédli kolonádu, nakoupili jsme lázeňské oplatky a načepovali do lahví lázeňskou vodu Poděbradku. Lodí jsme dopluli do Libic. Prohlédli jsme si základy hradiště tehdejšího rodu Slavníkovců. Hlavní zastávkou bylo centrum řemesel v Ostré – Botanicus. Děti si mohly vyrobit např. mýdlo s bylinkami, svíčku tradičním postupem, papír, provaz, loutku… nebo si výrobky zakoupit za groše. Odpočinout jsme mohli v krásné bylinné zahradě. Na zpáteční cestě nás autobus zavezl do krásné Kutné Hory. Výlet jsme zakončili u nádherného Chrámu sv. Barbory.

Bloková výuka

Půl roku – tak dlouho trávily děti svůj čas nechtěně doma bez svých spolužáků. Teprve po šesti měsících mohla být celá třída zase pohromadě.

Na tento okamžik určitě všichni čekali. Děti se těšily na své kamarády a spolužáky. Těšily se, že si mohou konečně popovídat, zasmát, pohrát, společně si pomaloučku zvykat na školní povinnost.

Zářijová bloková výuka byla tím nejlepším prostředkem. Opětovné navazování kontaktu mezi spolužáky a učiteli. Uvolnit ze sebe všechny pocity a emoce. Připravit se, že ve škole je potřeba dodržovat nějaká pravidla, abychom se všichni cítili dobře a bezpečně.

Celý čas jsme trávili v přírodě a se zvířátky. Spokojenost, radost, uvolněnost, krásné počasí. Den se opravdu vydařil.

 


Plavání

V druhém týdnu měsíci září zahájili „třeťáčci“ kurz plavání v plaveckém bazéně Evžena Rošického v Jihlavě. Děti se na plavání velice těšily. V jejich očích byla vidět radost, že se mohou zlepšovat v plaveckých dovednostech. Že mohou své zážitky sdílet s ostatními spolužáky. Bohužel jejich radost přerušil Covid-19 a tedy zákaz plavání a následné zavření škol. Ale určitě v dětech zůstávají pěkné vzpomínky, které jim nikdo a nic nevezme.


Projektové vyučování: Včely

Hned v prvních dnech nového školní roku jsme do výuky zařadili projektové vyučování na téma „Včely“. Děti se seznámily se společenstvím včel. Jak vypadají, žijí, jaká je jejich úloha ve společenstvu nebo pro lidi a přírodu. Prohlédly si pomůcky a vybavení včelaře či samotného úlu. Měly možnost se podělit s ostatními o své zkušenosti, zážitky, dosavadní znalosti.  Na závěr jsme si společně vytvořili včelí úl – tedy jeho část, samozřejmě nemohly chybět samotné pilné včelky.