Stránky 5. třídy

10. 12. 2021 – Staročeské Vánoce – Velké Meziříčí - cca 300Kč

27. 11. 2021 – Adventní tvoření pro veřejnost

26. 11. 2021 – Rozsvícení vánočního stromu

24.11.2021 - poslední hodina plavání

16. 11. 2021 – Bezpečný pes - 50Kč

11. - 12.10. 2021 – Tematické vyučování – Podzim

11. 10. – 12. 10. 2021 – Sběr starého papíru

7.9.2021 - Bloková výuka - Sociální interakce
  • Kmenovou učebnu 5. třídy nalezneme v 1. poschodí školy.
  • Třídní učitel je Mgr. Hana Koptová
  • Ve třídě je celkem 23 žáků.
  • Chlapců je 15 a dívek 8.

český jazyk a literatura Mgr. Alena Pohanková

anglický jazyk Mgr. Petra Koubková

matematika Mgr. Tereza Štěpánová

informatika Bc. Lukáš Rédl

vlastivěda Mgr. Hana Koptová

přírodověda Mgr. Hana Koptová

hudební výchova Mgr. Alena Pohanková

výtvarná výchova Mgr. Hana Koptová

tělesná výchova Mgr. Libor Kucza

pracovní činnosti Mgr. Hana Koptová

náboženství  Mgr. Ludmila Krčálová

pedagogická intervence Mgr. Hana Koptová

Tematická výuka – PODZIM 11.-12.10.2021
Žáci měli 11.-12.10.2021 výuku přírodovědy, pracovních činností a výtvarné výchovy zaměřenou na téma Podzim. V přírodovědě si společně v lavicích přiřazovali k ročním obdobím správné datumy, kdy začíná jarní a podzimní rovnodennost nebo letní a zimní slunovrat a jak se dny krátí nebo prodlužují. V rámci výtvarné činnosti si kombinovanou technikou (voskovky a vodové barvy) či technikou frotáže listů, jež si sami nasbírali, vyzdobili nástěnku ve třídě. A v pracovních činnostech si vyzkoušeli manuální zručnost při výrobě růžičky z javorových listů. Tematická výuka se dětem moc líbila, protože rádi tvoří a spolupracují.

7.9.2021

Bloková výuka – téma: Sociální interakce

Přestože první zářijové dny ve škole bývají plné povinností, administrativy a příprav, jsou právě tyto školní dny i neuvěřitelně inspirativní. Žáci jsou odpočinutí, pozitivně naladění a do školy se těší. Setkání s novou třídou je vždy plné očekávání na obou stranách. V rámci Blokové výuky, ať již v třídním kruhu nebo ve volném prostoru na hříšti, jsme si společně s žáky nastavili pravidla chování a užili si seznamovací, stmelovací i pohybově kooperační aktivity.