Stránky 5. třídy

KVĚTEN
16.5.2022 - pedagogická rada - odpolední výuka odpadá
19.5.2022 - pytlácká stezka - 1.stupeň
24.52022 - pedagogické odpoledne 15:00 - 17:30 
31.5.2022 - focení tříd

DUBEN
29.4.2022 - exkurze BIOFARMA DoRa Ratibořice (cca 300 Kč)
21.4.2022 - výchovný program Mix hudebních žánrů (70 Kč/žák)
11.4.2022 - výchovný program záchranné stanice pro zvířata Ikaros (50 Kč/žák)
4.4. - 5.4.2022 Sběr starého papíru ve dvoře Služby Luka nad Jihlavou

BŘEZEN
29.3.2022 - pedagogická rada - odpolední výuka odpadá
24.3.2022 - projektový den - Zdraví
23.3.2022 - pedagogické odpoledne 15:00 - 17:30 (již ve škole)
18.3.2022 - Matematický klokan 

ÚNOR
28.2.2022 - pedagogická rada - odpolední výuka odpadá
14.- 18.2.2022 - jarní prázdniny
7.2.- 11.2.2022 - Tematické vyučování - Masopust
4.2.2022 - pololetní prázdniny

LEDEN
31.1.2022 - vysvědčení se vydává 5.vyučovací hodinu, odpolední výuka odpadá
24.1.2022 - pedagogická rada - odpolední výuka odpadá
20.1.2022 - pedagogické odpoledne - 15:00 - 17:30 - online

PROSINEC
16.12.2021 - Hvězda nad Betlémem - výukový program.

10. 12. 2021 – Staročeské Vánoce – Velké Meziříčí - cca 300Kč

LISTOPAD

27. 11. 2021 – Adventní tvoření pro veřejnost (z nepříznivých epidemiologických důvodu akce zrušena)

26. 11. 2021 – Rozsvícení vánočního stromu (z nepříznivých epidemiologických důvodu akce zrušena)

24.11.2021 - poslední hodina plavání

16. 11. 2021 – Bezpečný pes - 50Kč (z nepříznivých epidemiologických důvodu akce zrušena)

ŘÍJEN
11. - 12.10. 2021 – Tematické vyučování – Podzim

11. 10. – 12. 10. 2021 – Sběr starého papíru

ZÁŘÍ

7.9.2021 - Bloková výuka - Sociální interakce
  • Kmenovou učebnu 5. třídy nalezneme v 1. poschodí školy.
  • Třídní učitel je Mgr. Hana Koptová
  • Ve třídě je celkem 22 žáků.
  • Chlapců je 14 a dívek 8.

český jazyk a literatura Mgr. Alena Pohanková

anglický jazyk Mgr. Petra Koubková

matematika Mgr. Tereza Štěpánová

informatika Bc. Lukáš Rédl

vlastivěda Mgr. Hana Koptová

přírodověda Mgr. Hana Koptová

hudební výchova Mgr. Alena Pohanková

výtvarná výchova Mgr. Hana Koptová

tělesná výchova Mgr. Libor Kucza

pracovní činnosti Mgr. Hana Koptová

náboženství  Mgr. Ludmila Krčálová

pedagogická intervence Mgr. Hana Koptová

Projektový den 24.3.2022
Nikdo z nás neví, kdy se ocitne v situaci ohrožení vlastního života a kdy bude potřebovat
rychlou a účinnou pomoc od druhého. Nevíme ani, kdy se ocitneme v situaci, kdy sami
budeme tuto pomoc poskytovat druhému k záchraně jeho života. Poskytnutí první pomoci je
proto jedním ze základních úkonů, který by měl ovládat každý z nás. Na toto téma proběhl projektový den pro 5. třídu a třídu 8.B, jež v 1.fázi aktivně vedl lektor zdravotnické záchranné služby diplomovaný záchranář pan Zdeněk Jedlička. Vyhodnoceným nejzajímavějším zážitkem pro žáky byla kardiopulmonální resuscitace na cvičné figuríně napojené na počítač, neboť tak žáci měli ihned přehled, zda CPR provádí správně a hlavně si mohli ověřit, že tato oživovací technika opravdu není žádná legrace. V 2.fázi projektu si žáci 8.B připravili pro žáky 5.třídy pět stanovišť zaměřených na nácvik zotavovací polohy, obvazovacích technik a všeobecných znalostí o první pomoci. Žáci si tento den velmi užili a mnoho důležitých znalostí nejen ukázali, ale především také získali.
Krabice od srdce: Mimořádná sbírka pro děti z Ukrajiny
na návrh třídních zástupců školního parlamentu pro pomoc dětem  z Ukrajiny se i 5.třída zapojila  do akce pořádané Diakonií ČCE a TV Nova – sbírka Krabice od srdce na pomoc ukrajinským dětem. Dobrovolná sbírka se uskutečnila do 18. 3. 2022  a na jihlavské  sběrné místo putovalo ze školy celkem  70 krabic, což je velký úspěch.
Tematická výuka – MASOPUST 7.2.-11.2.2022
Ve výuce vlastivědy, českého jazyka, matematiky, pracovních činností a výtvarné výchovy byl jeden týden v únoru věnován tématu Masopust.  Při výuce se žáci seznámili s tradicemi a zvyklostmi různých krajů ČR, vytvářeli plakáty na masopustní průvod s pohoštěním, navrhovali a počítali tematicky zaměřené příklady a vytvořili si krásné masopustní masky. Týden si náležitě užili a již se těší na další tematickou výuku.
Tematická výuka – PODZIM 11.-12.10.2021
Žáci měli 11.-12.10.2021 výuku přírodovědy, pracovních činností a výtvarné výchovy zaměřenou na téma Podzim. V přírodovědě si společně v lavicích přiřazovali k ročním obdobím správné datumy, kdy začíná jarní a podzimní rovnodennost nebo letní a zimní slunovrat a jak se dny krátí nebo prodlužují. V rámci výtvarné činnosti si kombinovanou technikou (voskovky a vodové barvy) či technikou frotáže listů, jež si sami nasbírali, vyzdobili nástěnku ve třídě. A v pracovních činnostech si vyzkoušeli manuální zručnost při výrobě růžičky z javorových listů. Tematická výuka se dětem moc líbila, protože rádi tvoří a spolupracují.

7.9.2021

Bloková výuka – téma: Sociální interakce

Přestože první zářijové dny ve škole bývají plné povinností, administrativy a příprav, jsou právě tyto školní dny i neuvěřitelně inspirativní. Žáci jsou odpočinutí, pozitivně naladění a do školy se těší. Setkání s novou třídou je vždy plné očekávání na obou stranách. V rámci Blokové výuky, ať již v třídním kruhu nebo ve volném prostoru na hříšti, jsme si společně s žáky nastavili pravidla chování a užili si seznamovací, stmelovací i pohybově kooperační aktivity.