Stránky 5. třídy

7.9.2021 – Bloková výuka – Sociální interakce

Plavání

  • Kmenovou učebnu 5. třídy nalezneme v 1. poschodí školy.
  • Třídní učitel je Mgr. Hana Koptová
  • Ve třídě je celkem 23 žáků.
  • Chlapců je 15 a dívek 8.

český jazyk a literatura Mgr. Alena Pohanková

anglický jazyk Mgr. Petra Koubková

matematika Mgr. Tereza Štěpánová

informatika Bc. Lukáš Rédl

vlastivěda Mgr. Hana Koptová

přírodověda Mgr. Hana Koptová

hudební výchova Mgr. Alena Pohanková

výtvarná výchova Mgr. Hana Koptová

tělesná výchova Mgr. Libor Kucza

pracovní činnosti Mgr. Hana Koptová

náboženství  Mgr. Ludmila Krčálová

pedagogická intervence Mgr. Hana Koptová

7.9.2021

Bloková výuka – téma: Sociální interakce

Přestože první zářijové dny ve škole bývají plné povinností, administrativy a příprav, jsou právě tyto školní dny i neuvěřitelně inspirativní. Žáci jsou odpočinutí, pozitivně naladění a do školy se těší. Setkání s novou třídou je vždy plné očekávání na obou stranách. V rámci Blokové výuky, ať již v třídním kruhu nebo ve volném prostoru na hříšti, jsme si společně s žáky nastavili pravidla chování a užili si seznamovací, stmelovací i pohybově kooperační aktivity.