Stránky 6. třídy

ŘÍJEN

 • 10.10. 2022 – preventivní program SVP Jihlava (3.- 4.h.)
 • 10. – 11.10. 2022 – sběr starého papíru ve dvoře Služeb Luka nad Jihlavou (10.10. od 10:00 do 17:00, 11.10. od 10:00 do 13:00)
 • 26. – 27.10.2022 – podzimní prázdniny
 • 28.10.2022 – státní svátek
 • 31.10. 2022 – pedagogické odpoledne 15:00 – 17:30

ZÁŘÍ

 • 6. 9.2022 – Bloková výuka, téma: Multikulturní výchova – konec výuky ve 12:00
 • 12. 9. 2022 – zahájení výuky náboženství a sportovních kroužků (p uč. Jelínek)
 • 14.9.2022 – výchovný preventivní program (organizován SVP Jihlava)
 • 16.9.2022 – výchovný preventivní program (organizace Maják) – ZRUŠENO pro nemoc
 • 20.9.2022 – výukový program v Zoo Jihlava
 • 26.- 27.9.2022 – adaptační pobyt v RS Záseka
 • 28.9.2022 – Státní svátek
 • 29.9.-30.9.2022 – Ředitelské volno
 • Kmenovou učebnu 6. třídy nalezneme v 1. poschodí školy.
 • Třídní učitelkou je Mgr. Hana Koptová
 • Ve třídě je celkem 20 žáků.
 • Chlapců je 13 a dívek 7.
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Pavla Dvořáková
Anglický jazyk Mgr. Petra Koubková
Matematika Mgr. Lucie Hloušová
Dějepis Mgr. Josef Zimola
Výchova k občanství Mgr. Pavla Dvořáková
Fyzika Mgr. Hana Koptová
Přírodopis Mgr. Jaroslava Dörrerová
Zeměpis Mgr. Josef Zimola
Hudební výchova Mgr. Alena Pohanková
Výtvarná výchova Mgr. Hana Koptová
Tělesná výchova Mgr. Libor Kucza (D), Mgr. Pavla Dvořáková (Ch)
Výchova ke zdraví Mgr. Libor Kucza
Pracovní činnosti Mgr. Hana Koptová
volitelné předměty vyučující
Konverzace v AJ Mgr. Petra Koubková
Seminář z ČJ Mgr. Radmila Chytilová
Výtvarné činnosti Mgr. Edita Plíhalová
Výpočetní technika Bc. Lukáš Rédl
Sportovní aktivity Mgr. Libor Kucza
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová
Pedagogická intervence Mgr. Hana Koptová

Adaptační  kurz v RS Záseka  26. – 27.9.2022

Nejen na podporu vytváření kladných vzájemných vztahů mezi žáky a třídním učitelem, ale i na budování fungujících pravidel kolektivu třídy a usnadnění přechodu třídy na 2.stupeň ZŠ byl pro žáky 6.třídy uspořádán adaptační kurz, jenž se i letos konal v RS Záseka. Pod vedením metodika prevence školy ve spolupráci s třídní učitelkou a asistentkou pedagoga všichni žáci úspěšně absolvovali veškeré aktivity a simulační hry zaměřené na důvěru, spolupráci, pomoc druhému, přátelství, komunikaci, empatii, kreativitu, sebeprezentaci, vzájemné hodnocení a reflexi, přijetí pochvaly i kritiky.

 

Bloková výuka – Multikulturní výchova 6.9.2022

Žijeme v době, kdy se otevírají hranice, rychleji se šíří informace, rychleji se komunikuje a mizí jazykové bariéry. Častěji cestujeme do ciziny a i k nám častěji směřují cizinci. Škola je prostředí, v němž se setkávají žáci z nejrůznějšího sociálního a kulturního zázemí. Na téma multikulturní výchova byla zaměřena bloková výuka, kde žáci ve skupinách vytvořili a prezentovali své projekty, jež si pak vystavili ve své třídě. Při činnostech děti vzájemně spolupracovaly, vyhledávaly nové informace a seznámili se s rozmanitostí různých kultur. Takto zaměřená výuka přispívá ke vzájemné toleranci, k odstraňování nepřátelství a předsudků vůči „nepoznanému“, což je jedna ze základních cest k budoucímu tolerantnějšímu světu.