Stránky 6. třídy

ČERVEN

 • 12.6.2023 – školní akademie – dopolední vystoupení pro školu
 • 13.6.2023 – školní akademie – odpolední vystoupení pro veřejnost
 • 20.6.2023 – školní výlet – Třebíč (muzeum Vysočiny, větrný mlýn, městská věž)
 • 22.6.2023 – pedagogická rada od 13:30 (odpolední výuka odpadá)

KVĚTEN

 • 3.5.2023 – Planeta Praha, přírodopisný film,  bloková výuka 1. a 2. vyuč. hodina (kino Luka nad Jihlavou, cena 80 Kč), 3. a 4.h. reflexe a aktivity
 • 11.5.2023 – preventivní program Městské policie (3.vyučovací hodina)
 • 15.5. 2023 – výukový program Zoo křížem krážem – enviromentální centrum PodPovrch v Zoo Jihlava
 • 16.5.2023 – fotografování tříd
 • 23.5.2023 – pedagogické odpoledne 15:00 – 17:30
 • 26.5.2023 – pytlácká stezka

DUBEN

 • 3.4. 2023 – vystoupení žongléra Milana Ošmery a akrobatů (7:45 – 8:30 v tělocvičně)
 • 5.4. 2023 v 9:45 – velikonoční výstava v louckém muzeu
 • 14.4.2023 – projektový den – badatelská výuka (1.-6.vyučovací hodinu)
 • 17.-18.4.2023 – sběr starého papíru ve dvoře Služeb Luka nad Jihlavou (pondělí 17.4. od 10:00 do 17:00, úterý 18.4. od 10:00 do 15:00
 • 19.4.2023 – výchovný preventivní program (SVP Jihlava, 8:25 – 10:10 ve třídě)
 • 24.4.2023 – výukový program Příběh nekonečných poutníků – Planetárium Brno (cena programu 80 Kč + doprava)

BŘEZEN

 • 14.3. 2023 – školení o dentální hygieně – 4.vyučovací hodina (ve tř. 4.A) – s sebou zubní kartáček
 • 17.3.2023 – soutěž Matematický klokan od 1.vyučovací hodiny (60 min)
 • 22.3.2023 – výukový program Magický Senegal pro 6. a 7.ročníky v DKO Jihlava – cena programu 80 Kč za žáka
 • 23.3.2023 – výukový program Velikonoční příběh – Mgr. Krčálová – 1.vyučovací hodina
 • 29.3. 2023 – pedagogická porada od 13:30 (odpolední výuka odpadá)
 • 29.3. 2023 – pedagogické odpoledne 15:00 – 17:30
 • 31. 3. 2023 v  9:30 –  program Záchranné stanice IKAROS (v tělocvičně) – 60 Kč za žáka

ÚNOR

 • 3.2. 2023 – pololetní prázdniny
 • 7.2.2023 – návštěva loucké knihovny (3. – 4.h.)
 • 20.-26.2.2023 – jarní prázdniny

LEDEN

 • 12.1. 2023 – pedagogické odpoledne 15:00 – 17:30
 • 24.1.2023 –  pedagogická porada od 13:30 (odpolední výuka odpadá)
 • 31.1.2023 – předání výpisu z vysvědčení za 1.pololetí (TU v 6.vyučovací hodině, odchod do ŠJ 12.10, odpolední výuka odpadá)

PROSINEC

 • 6.12.2022 – program v knihovně Luka nad Jihlavou (9:30 – 11:00) – pro nemoc zrušeno
 • 12.12. 2022 – výchovný preventivní program (organizován SVP Jihlava, 9:25 – 11:05)
 • 20.12.2022 – návštěva muzea Luka nad Jihlavou (9:30 – 10:20)
 • 21.12.2022 – projekt školního parlamentu – “Pyžamový den” (odpolední výuka se nekoná)
 • 22.12.2022 – vánoční besídka (odpolední výuka se nekoná)
 • 23.12.2022, 27.-30.12.2022, 2.1.2023 – vánoční prázdniny
 • 26.12.2022 – státní svátek

LISTOPAD

 • 14.11. 2022 v 9:30 – Divadélko pro školy – Legenda V + W (v louckém kině, cena 60 Kč e-pokladna)
 • 14.11. 2022 v 13:30 – pedagogická rada (odpolední výuka odpadá)
 • 17.11.2022 – státní svátek
 • 18.11.2022 – ředitelské volno
 • 25.11.2022 – rozsvícení vánočního stromu s vystoupením

ŘÍJEN

 • 10.10. 2022 – preventivní program SVP Jihlava (3.- 4.h.)
 • 10. – 11.10. 2022 – sběr starého papíru ve dvoře Služeb Luka nad Jihlavou (10.10. od 10:00 do 17:00, 11.10. od 10:00 do 13:00)
 • 25.10.2022 – provozní pedagogická porada od 13:30
 • 26. – 27.10.2022 – podzimní prázdniny
 • 28.10.2022 – státní svátek
 • 31.10. 2022 – pedagogické odpoledne 15:00 – 17:30

ZÁŘÍ

 • 6. 9.2022 – Bloková výuka, téma: Multikulturní výchova – konec výuky ve 12:00
 • 12. 9. 2022 – zahájení výuky náboženství a sportovních kroužků (p uč. Jelínek)
 • 14.9.2022 – výchovný preventivní program (organizován SVP Jihlava)
 • 16.9.2022 – výchovný preventivní program (organizace Maják) – ZRUŠENO pro nemoc
 • 20.9.2022 – výukový program v Zoo Jihlava
 • 26.- 27.9.2022 – adaptační pobyt v RS Záseka
 • 28.9.2022 – Státní svátek
 • 29.9.-30.9.2022 – Ředitelské volno
 • Kmenovou učebnu 6. třídy nalezneme v 1. poschodí školy.
 • Třídní učitelkou je Mgr. Hana Koptová
 • Ve třídě je celkem 20 žáků.
 • Chlapců je 13 a dívek 7.
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Pavla Dvořáková
Anglický jazyk Jaroslava Malcová
Matematika Mgr. Lucie Hloušová
Dějepis Mgr. Josef Zimola
Výchova k občanství Mgr. Pavla Dvořáková
Fyzika Mgr. Hana Koptová
Přírodopis Mgr. Jaroslava Dörrerová
Zeměpis Mgr. Josef Zimola
Hudební výchova Mgr. Alena Pohanková
Výtvarná výchova Mgr. Hana Koptová
Tělesná výchova Mgr. Libor Kucza (D), Bc. Ladislav Funk (Ch)
Výchova ke zdraví Mgr. Libor Kucza
Pracovní činnosti Mgr. Hana Koptová
volitelné předměty vyučující
Konverzace v AJ Jaroslava Malcová
Seminář z ČJ Mgr. Radmila Chytilová
Výtvarné činnosti Mgr. Edita Plíhalová
Výpočetní technika Bc. Lukáš Rédl
Sportovní aktivity Mgr. Libor Kucza
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová
Pedagogická intervence Mgr. Hana Koptová

Pytlácká stezka        26.5.2023

Dnes se konala tradiční Pytlácká stezka. Zástupci Mysliveckého sdružení Luk nad Jihlavou, Českého svazu ochránců přírody Jihlava a Lesů ČR si připravili opět stanoviště s naučnou přírodovědně mysliveckou tematikou. Nechyběl odborný výklad, zajímavé ukázky, poznávání druhů lesních stromů, zvěře, ptactva a plnění dalších úkolů jako střelba ze vzduchovky a hod oštěpem na cíl. Žáci bedlivě naslouchali, ale také aktivně odpovídali. Počasí nám velmi přálo a po splnění všech stanovišť jsme si mohli pochutnat na grilované klobáse s chlebem a jablkem, za  což děkujeme paní vedoucí školní jídelny. Též poděkování patří i všem zástupcům výše zmíněných organizací za letošní Pytláckou stezku. A již se těšíme zase za rok!

Exkurze – Obora Holedná a planetárium Brno     24.4.2023

Areálem obory Holedná vede naučná stezka po zpevněných cestách s několika jezírky a krásnými lesními zákoutími, jež nabízí i bohatou rekreační vybavenost, jsou zde altány, odpočinkové sestavy i lavičky. Tento lesopark s vnitřní ohradou s divočáky a volně žijícími daňky a muflony a dalšími volně žijícími živočichy byl pro žáky velmi příjemným zpestřením výuky nejen přírodopisu, neboť zde nechyběly ani naučné panely s informacemi a kvízy o chovaných zvířatech, stromech, vyskytujících se ptácích, houbách, znečišťování životního prostředí atd. Od prosince 2020 je návštěvníkům obory přístupná i rozhledna nedaleko vrcholu Holedná, ale tam jsme si zajít nestihli, neboť nás čekal další program, tentokráte v brněnské hvězdárně a planetáriu.

Příběh nekonečných poutníků: Voyager 3D, tak se jmenoval výukový program, jež pojednával o Sluneční soustavě jako důvěrně známý koutek v obrovsky rozlehlém vesmíru. Jistě, má své skryté záhady a překvapení, ale v hrubých rysech ji známe docela dobře. Není to však natolik dávno, kdy náš svět končil někde u Měsíce, při troše dobré vůle u Marsu. Vše se změnilo v okamžiku, když se před několika desetiletími na cestu vydali dva nekoneční poutníci – sondy Voyager. Jejich úkol byl jediný: prozkoumat planety Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Jeden z nich se dokonce ohlédl a pořídil ikonický portrét planety Země i celé Sluneční soustavy. Sondy Voyager se také staly prvními lidskými výtvory, které opustily gravitační jámu samotného Slunce. Spolu se vzkazem pro mimozemské nálezce se totiž vydaly na cestu bez návratu, někam mezi hvězdy. Příběh nekonečných poutníků: Voyager 3D je pastvou pro oči, řadí se mezi nejúžasnější podívané, které kdy byly stvořeny pro 3D planetária. Brněnské digitárium přitom jeho stereoskopickou verzi uvádí ve světové premiéře.

Projektový den – badatelská výuka

V pátek 14.4. se šestá a osmá třída učila maličko jinak, než jsou žáci zvyklí. Paní učitelky Mgr. Hana Koptová  a Mgr. Jaroslava Dörrerová  si připravily praktické úkoly, se kterými  jsme strávili celé páteční vyučování.  Učili jsme se badatelsky, to znamená, že žádný výsledek nebyl předem prozrazen a znám. Rozebrali jsme si společně určitý úkol, ale pouze jeho zadání. Pak jsme se společně zamysleli a vytvořili několik hypotéz, jak by úkol mohl dopadnout a proč. Naši hypotézu jsme si poté začali ověřovat praktickým provedením. Nejprve jsme si vyrobili jedlé lepidlo z mléka a ověřili, zda dokáže slepit různé materiály. Následně jsme ověřovali přítomnost vody v půdě a její složení. Posledním úkolem bylo lidské tělo a ověření hypotéz o délce a obvodu lidských částí těla. Postupně jsme se dobrali k výsledkům každé vyřčené hypotézy, buď jsme ji potvrdili důkazem či vyvrátili tím, že praktická zkouška neprokázala, že hypotéza platí. Dnešek byl jiný v tom, že výsledek byl pouze na našem bádání. Výuka byla praktická a pro většinu z nás hodně zajímavá.

 

Velikonoční aktivity       23.3.2023 a 5.4.2023

Výukový program s tématem Poselství křesťanských Velikonoc představila žákům katechetka paní Ludmila Krčálová. Žáci si tak interaktivní formou mohli rozšířit své znalosti v oblasti základních pojmů křesťanské kultury a zájem o kulturní památky a tradice.

Poslední den před velikonočními prázdninami měly děti možnost opět navštívit loucké muzeum. Mimo tradiční historickou expozici mohly vidět krásnou velikonoční výzdobu, na které se také podílely. Velice je zaujala výstava fotografií Veroniky Bartošové “Příroda Luk a okolí”, kde si mohly detailně prohlédnout třeba pavouka skákavku nebo veverku obecnou.

Vánoční besídka       22.12.2022

Poslední den před vánočními prázdninami byl ve znamení nadělování vánočních dárečků, mlsání vánočního cukroví, pojídání teplých palačinek (jež připravovala naše milá paní asistentka pedagoga), popíjení vánočních čajíků a hraní různých deskových nebo karetních her. Besídku jsme zakončili na školní zahradě nasypáním slunečnicových semínek do krmítek a sněhovými radovánkami venku.

Pyžamový den“       21.12.2022

Celodopolední projekt školního parlamentu někteří žáci vzali doslova a strávili jej v pyžamu nejen pod přikrývkou nebo ve spacáku na matracích. Myšlenkou tohoto projektu bylo si vybrat libovolný film s vánoční tématikou a po jeho shlédnutí provést rozbor filmu (diskuze o důvodu výběru filmu, o hlavní postavě, klady a zápory filmu). Poté si žáci navrhli aktivity spojené s filmem a užili si tak spoustu zábavy s různými hrami. Nechyběly pochutiny (např. popcorn, jehož přípravu zajistila paní asistentka pedagoga) a teplý čaj, prostě pohodový den.

Návštěva muzea Luka nad Jihlavou          20.12.2022

Během posledního týdne v kalendářním roce 2022 jsme tradičně mohli navštívit loucké muzeum, kde jsme si prohlédli nejen historické věci ze života našich předků, vánoční výzdobu a tradice z dob minulých, ale také výstavu adventních kalendářů, které vyrobili žáci ZŠ.

 

Adaptační  kurz v RS Záseka  26. – 27.9.2022

Nejen na podporu vytváření kladných vzájemných vztahů mezi žáky a třídním učitelem, ale i na budování fungujících pravidel kolektivu třídy a usnadnění přechodu třídy na 2.stupeň ZŠ byl pro žáky 6.třídy uspořádán adaptační kurz, jenž se i letos konal v RS Záseka. Pod vedením metodika prevence školy ve spolupráci s třídní učitelkou a asistentkou pedagoga všichni žáci úspěšně absolvovali veškeré aktivity a simulační hry zaměřené na důvěru, spolupráci, pomoc druhému, přátelství, komunikaci, empatii, kreativitu, sebeprezentaci, vzájemné hodnocení a reflexi, přijetí pochvaly i kritiky.

 

Bloková výuka – Multikulturní výchova 6.9.2022

Žijeme v době, kdy se otevírají hranice, rychleji se šíří informace, rychleji se komunikuje a mizí jazykové bariéry. Častěji cestujeme do ciziny a i k nám častěji směřují cizinci. Škola je prostředí, v němž se setkávají žáci z nejrůznějšího sociálního a kulturního zázemí. Na téma multikulturní výchova byla zaměřena bloková výuka, kde žáci ve skupinách vytvořili a prezentovali své projekty, jež si pak vystavili ve své třídě. Při činnostech děti vzájemně spolupracovaly, vyhledávaly nové informace a seznámili se s rozmanitostí různých kultur. Takto zaměřená výuka přispívá ke vzájemné toleranci, k odstraňování nepřátelství a předsudků vůči „nepoznanému“, což je jedna ze základních cest k budoucímu tolerantnějšímu světu.

Adaptační kurz v RS Záseka 26.-27.9.2022