Stránky 6. třídy

ÚNOR

 • 3.2. 2023 – pololetní prázdniny
 • 7.2.2023 – návštěva loucké knihovny (3. – 4.h.)
 • 20.-26.2.2023 – jarní prázdniny

LEDEN

 • 12.1. 2023 – pedagogické odpoledne 15:00 – 17:30
 • 24.1.2023 –  pedagogická porada od 13:30 (odpolední výuka odpadá)
 • 31.1.2023 – předání výpisu z vysvědčení za 1.pololetí (TU v 6.vyučovací hodině, odchod do ŠJ 12.10, odpolední výuka odpadá)

PROSINEC

 • 6.12.2022 – program v knihovně Luka nad Jihlavou (9:30 – 11:00) – pro nemoc zrušeno
 • 12.12. 2022 – výchovný preventivní program (organizován SVP Jihlava, 9:25 – 11:05)
 • 20.12.2022 – návštěva muzea Luka nad Jihlavou (9:30 – 10:20)
 • 21.12.2022 – projekt školního parlamentu – “Pyžamový den” (odpolední výuka se nekoná)
 • 22.12.2022 – vánoční besídka (odpolední výuka se nekoná)
 • 23.12.2022, 27.-30.12.2022, 2.1.2023 – vánoční prázdniny
 • 26.12.2022 – státní svátek

LISTOPAD

 • 14.11. 2022 v 9:30 – Divadélko pro školy – Legenda V + W (v louckém kině, cena 60 Kč e-pokladna)
 • 14.11. 2022 v 13:30 – pedagogická rada (odpolední výuka odpadá)
 • 17.11.2022 – státní svátek
 • 18.11.2022 – ředitelské volno
 • 25.11.2022 – rozsvícení vánočního stromu s vystoupením

ŘÍJEN

 • 10.10. 2022 – preventivní program SVP Jihlava (3.- 4.h.)
 • 10. – 11.10. 2022 – sběr starého papíru ve dvoře Služeb Luka nad Jihlavou (10.10. od 10:00 do 17:00, 11.10. od 10:00 do 13:00)
 • 25.10.2022 – provozní pedagogická porada od 13:30
 • 26. – 27.10.2022 – podzimní prázdniny
 • 28.10.2022 – státní svátek
 • 31.10. 2022 – pedagogické odpoledne 15:00 – 17:30

ZÁŘÍ

 • 6. 9.2022 – Bloková výuka, téma: Multikulturní výchova – konec výuky ve 12:00
 • 12. 9. 2022 – zahájení výuky náboženství a sportovních kroužků (p uč. Jelínek)
 • 14.9.2022 – výchovný preventivní program (organizován SVP Jihlava)
 • 16.9.2022 – výchovný preventivní program (organizace Maják) – ZRUŠENO pro nemoc
 • 20.9.2022 – výukový program v Zoo Jihlava
 • 26.- 27.9.2022 – adaptační pobyt v RS Záseka
 • 28.9.2022 – Státní svátek
 • 29.9.-30.9.2022 – Ředitelské volno
 • Kmenovou učebnu 6. třídy nalezneme v 1. poschodí školy.
 • Třídní učitelkou je Mgr. Hana Koptová
 • Ve třídě je celkem 20 žáků.
 • Chlapců je 13 a dívek 7.
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Pavla Dvořáková
Anglický jazyk Jaroslava Malcová
Matematika Mgr. Lucie Hloušová
Dějepis Mgr. Josef Zimola
Výchova k občanství Mgr. Pavla Dvořáková
Fyzika Mgr. Hana Koptová
Přírodopis Mgr. Jaroslava Dörrerová
Zeměpis Mgr. Josef Zimola
Hudební výchova Mgr. Alena Pohanková
Výtvarná výchova Mgr. Hana Koptová
Tělesná výchova Mgr. Libor Kucza (D), Bc. Ladislav Funk (Ch)
Výchova ke zdraví Mgr. Libor Kucza
Pracovní činnosti Mgr. Hana Koptová
volitelné předměty vyučující
Konverzace v AJ Jaroslava Malcová
Seminář z ČJ Mgr. Radmila Chytilová
Výtvarné činnosti Mgr. Edita Plíhalová
Výpočetní technika Bc. Lukáš Rédl
Sportovní aktivity Mgr. Libor Kucza
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová
Pedagogická intervence Mgr. Hana Koptová

Vánoční besídka       22.12.2022

Poslední den před vánočními prázdninami byl ve znamení nadělování vánočních dárečků, mlsání vánočního cukroví, pojídání teplých palačinek (jež připravovala naše milá paní asistentka pedagoga), popíjení vánočních čajíků a hraní různých deskových nebo karetních her. Besídku jsme zakončili na školní zahradě nasypáním slunečnicových semínek do krmítek a sněhovými radovánkami venku.

Pyžamový den“       21.12.2022

Celodopolední projekt školního parlamentu někteří žáci vzali doslova a strávili jej v pyžamu nejen pod přikrývkou nebo ve spacáku na matracích. Myšlenkou tohoto projektu bylo si vybrat libovolný film s vánoční tématikou a po jeho shlédnutí provést rozbor filmu (diskuze o důvodu výběru filmu, o hlavní postavě, klady a zápory filmu). Poté si žáci navrhli aktivity spojené s filmem a užili si tak spoustu zábavy s různými hrami. Nechyběly pochutiny (např. popcorn, jehož přípravu zajistila paní asistentka pedagoga) a teplý čaj, prostě pohodový den.

Návštěva muzea Luka nad Jihlavou          20.12.2022

Během posledního týdne v kalendářním roce 2022 jsme tradičně mohli navštívit loucké muzeum, kde jsme si prohlédli nejen historické věci ze života našich předků, vánoční výzdobu a tradice z dob minulých, ale také výstavu adventních kalendářů, které vyrobili žáci ZŠ.

 

Adaptační  kurz v RS Záseka  26. – 27.9.2022

Nejen na podporu vytváření kladných vzájemných vztahů mezi žáky a třídním učitelem, ale i na budování fungujících pravidel kolektivu třídy a usnadnění přechodu třídy na 2.stupeň ZŠ byl pro žáky 6.třídy uspořádán adaptační kurz, jenž se i letos konal v RS Záseka. Pod vedením metodika prevence školy ve spolupráci s třídní učitelkou a asistentkou pedagoga všichni žáci úspěšně absolvovali veškeré aktivity a simulační hry zaměřené na důvěru, spolupráci, pomoc druhému, přátelství, komunikaci, empatii, kreativitu, sebeprezentaci, vzájemné hodnocení a reflexi, přijetí pochvaly i kritiky.

 

Bloková výuka – Multikulturní výchova 6.9.2022

Žijeme v době, kdy se otevírají hranice, rychleji se šíří informace, rychleji se komunikuje a mizí jazykové bariéry. Častěji cestujeme do ciziny a i k nám častěji směřují cizinci. Škola je prostředí, v němž se setkávají žáci z nejrůznějšího sociálního a kulturního zázemí. Na téma multikulturní výchova byla zaměřena bloková výuka, kde žáci ve skupinách vytvořili a prezentovali své projekty, jež si pak vystavili ve své třídě. Při činnostech děti vzájemně spolupracovaly, vyhledávaly nové informace a seznámili se s rozmanitostí různých kultur. Takto zaměřená výuka přispívá ke vzájemné toleranci, k odstraňování nepřátelství a předsudků vůči „nepoznanému“, což je jedna ze základních cest k budoucímu tolerantnějšímu světu.

Adaptační kurz v RS Záseka 26.-27.9.2022