Stránky třídy 6.A

Úterý 1. 12. PS – str. 25, cv. 2

DÚ – pracovní list

12. 2. 2021 – IKAROS – p. Hořák
15. 2. 2021 – Chytré tělo – p. Zezula
10. 3. 2021 – Mobilní planetárium
30. 3. 2021 – Divadélko pro školy
  • Kmenovou učebnu 5. A  nalezneme ve 2. poschodí školy.
  • Třídní učitel je Bc. Lukáš Rédl
  • Ve třídě je celkem 19 žáků.
  • Chlapců je 11 a dívek 8.

Český jazyk a literatura Mgr. Edita Plíhalová

Anglický jazyk Mgr. Libor Kucza

Matematika Mgr. Tereza Štěpánová

Dějepis Bc. Lukáš Rédl

Výchova k občanství Mgr. Pavla Dvořáková

Fyzika Mgr. Hana Koptová

Přírodopis Mgr. Jaroslava Dörrerová

Zeměpis Bc. Lukáš Rédl

Hudební výchova Mgr. Alena Pohanková

Výtvarná výchova Mgr. Edita Plíhalová

Tělesná výchova – dívky Mgr. Jaroslava Dörrerová

Tělesná výchova – chlapci Bc. Lukáš Rédl

Výchova ke zdraví Mgr. Libor Kucza

Pracovní činnosti Mgr. Milan Sochor

Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Petra Koubková

Seminář z českého jazyka Mgr. Pavla Dvořáková

Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová

Pedagogická intervence Mgr. Edita Plíhalová

Sportovní aktivity Bc. Lukáš Rédl

Výpočetní technika Mgr. Jaroslava Dörrerová

Výtvarné činnosti Mgr. Štěpánka Maryšková

Školní výlet Permonium

17. 6. naše třída vyrazila na výlet do zábavního parku Permonium. Ještě před začátek programu jsme stihli lehkou procházku v Mohelenskou hadcovou stepí. I přes velké horko děti statečně šly a odměnou jim byl nádherný výhled do zarostlého údolí. V zábavním parku děti měly program v podobě hry, kde se musely rozdělit do skupinek a hledat různé kódy. Většina stihla splnit zadané úkoly včas a vysloužila si odměnu v podobě malého permoníka s drobným kamínkem. Nemohlo chybět ani občerstvení a nákup suvenýrů. Někteří se dokonce stihli osvěžit koupelí v místním bazénku, i když s sebou neměli plavky. Cesta zpět proběhla v poklidu a, i když někteří mokrý, jsme se všichni v pořádku vrátili.

Výhled Mohelenská hadcová stepZábavní park Permonium