Stránky třídy 7.B

12. 2. 2021 – IKAROS – p. Hořák
15. 2. 2021 – Chytré tělo – p. Zezula
10. 3. 2021 – Mobilní planetárium
16. 3. 2021 – DKO – Magický Senegal
30. 3. 2021 – Divadélko pro školy
14. 5. 2021 – ZOO Podpovrch
  • Kmenovou učebnu 7.B nalezneme ve 2. poschodí školy v hudebně.
  • Třídní učitelka je Mgr. Jaroslava Dörrerová
  • Ve třídě je celkem 20 žáků.
  • Chlapců je 8 a dívek 12.

český jazyk Mgr. Edita Plíhalová
anglický jazyk Mgr. Petra Koubková
německý jazyk Mgr. Edita Plíhalová
matematika Mgr. Martina Tunová
dějepis Bc. Lukáš Rédl
výchova k občanství Mgr. Pavla Dvořáková
fyzika Mgr. Martina Tunová
přírodopis Mgr. Jaroslava Dörrerová
zeměpis Mgr. Hana Koptová
hudební výchova Mgr. Alena Pohanková
výtvarná výchova Mgr. Edita Plíhalová
tělesná výchova Mgr. Libor Kucza, Bc. Lukáš Rédl
výchova ke zdraví Mgr. Libor Kucza
pracovní činnosti Mgr. Hana Koptová
seminář z matematiky Mgr. Martina Tunová
seminář z ČJ pro dyslektiky Mgr. Alena Pohanková
výpočetní technika Mgr. Jaroslava Dörrerová
sportovní výchova Mgr. Libor Kucza

PŘÍRODOPIS AKTIVNĚ A ŽIVĚ

Jelikož je přírodopis skoro jako každý jiný vyučovací předmět…a přece odlišný, je na naší škole snahou učit ho ve spojení se přírodou. A tak sic chodíme, pokud nám přeje počasí okysličit mozečky do přírody. Během podzimní výuky jsme mnohokrát vyšli na přírodovědnou procházku, kde jsme se seznamovali s různými druhy stromů, keřů, bylin, bezobratlých živočichů i obratlovců. Pokaždé se našel nějaký druh, s kterým jsme se ještě podrobně neseznámili. Jsou mezi námi i tak šikovní spolužáci, kteří nám donesou nějakou přírodopisnou zajímavost, jež potkali při svých mimoškolních aktivitách. Prošli jsme mnoho ekosystémů a každým rokem při takové výuce rozšiřujeme své znalosti.

 


PODPOVRCH ZOO JIHLAVA  – PTAČÍ SVĚT

V pátek 18.9. jsme v rámci výuky přírodopisu navštívili vzdělávací centrum PodpoVRCH v rámci Zoo Jihlava. Program, jež se zaměřuje na znalosti o ptácích, s názvem Ptačí svět nám pomohl nakouknout do tajů ptačí říše. Prakticky jsme poznávali jednotlivé zástupce, pracovali s peřím, určovali, který pták má jaký zobák a proč, dále jsme nahlédli do ptačích hnízd a porovnávali a přiřazovali ptačí vajíčka, měli jsme v ruce i vejce pštrosa. Program jsme zakončili praktickými ukázkami v Zoo, kde jsme své teoretické znalosti přenesli do praxe. Nejen že jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí, také jsme se mohli opět společně vypravit za poznáním a tak se opět poznat v nových situacích. A klape nám to.


CYKLOVÝLET DO BRANSOUZ

14.září jsme se vypravili v rámci tělocviku a badatelské klubu na cyklovýlet. Počasí vyšlo skvělé, svítilo sluníčko, cesta byla příjemná a veselá. Na místním přírodním koupališti jsme se občerstvili a mohli jsme vyrazit zpět do Luk. Výjezd se nám povedl a opět jsme se poznali zase z jiné stránky:-).


NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉHO ÚTULKU JIHLAVA

V pátek jsme vyrazili do Městského útulku v Jihlavě, který nám zajistila maminka naší spolužačky, za což jí velmi děkujeme, protože tato návštěva nás všechny překvapila. Krásný výklad, spoustu zajímavých informací, nespočet zajímavých zvířátek – pejsci, kočky, pávi, leguán, osmáci, želvy aj.…ani se nám nechtělo odejít. Návštěvu všem doporučujeme, byla úžasná. Nakonec jsme si rozdali dárečky, které nám udělaly velkou radost. Cestou zpět jsme si každý mohl poručit zmrzlinu dle své chuti, kterou jsme dostali jako odměnu od naší třídní učitelky za naše báječné chování během blokové výuky. Paní Třetinové velmi děkujeme za skvělý nápad krásně stráveného dne.


ADAPTAČNĚ – STMELOVACÍ KURZ ŘÁSNÁ

V prvním školním týdnu proběhla bloková výuka na téma: PSYCHOHYGIENA. Jelikož jsme se jako 6.B  od března skoro neviděli, rozhodli jsme se strávit společný čas výjezdem na adaptačně stmelovací kurz 7.B  k obci Řásná do Velkopařezitého campu. Již cesta linkovým autobusem byla zážitkem, protože jsme se v autobuse dost mačkali. Další vzrušující okamžiky nás čekaly při cestě na Roštejn a zpět…stále pršelo. Naštěstí jsme měli opravdovou „kliku“ na personál kempu, který nám na večer poskytl klubovku s kamny, dodali nám suché dřevo a teplý čaj, takže jsme si udělali třídnickou hodinu v teplíčku a nastínili si nový školní rok. Druhý den jsme objevili zříceninu hradu Štamberk, obešli místní zatopený lom a vydali se po fáborkách hledat úkoly, před večeří jsme si společně zahráli badminton, baseball a vybíjenou a po opékání párků se vydali na večerní stezku odvahy. Poslední den jsme se vydali na obhlídku Velkopařezitého rybníku, prošli se po jeho hrázi a vrátili jsme se zahrát si sportovní hry. Pobyt se nám moc líbil a dokázali jsme si, že jsme stále skvělý kolektiv, který se dokáže semknout a táhnout za jeden provaz.