Stránky třídy 7.B

ZÁŘÍ

BLOKOVÁ VÝUKA – TÉMA: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – 6. 9. 2022

ŘEDITELSKÉ VOLNO – 29. – 30. 9.

  • Kmenovou učebnu 7. B nalezneme v 2. poschodí školy
  • Třídní učitelka je Mgr. Alena Pohanková
  • Ve třídě je celkem 18 žáků
  • Chlapců je 5 a dívek 13
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Alena Pohanková
Anglický jazyk Bc. Lukáš Rédl
Německý jazyk Mgr. Radmila Chytilová
Ruský jazyk Mgr. Libor Kucza
Matematika Mgr. Lucie Hloušová
Dějepis Bc. Lukáš Rédl
Výchova k občanství Mgr. Edita Plíhalová
Fyzika Mgr. Hana Koptová
Přírodopis Mgr. Pavla Dvořáková
Zeměpis Mgr. Josef Zimola
Hudební výchova Mgr. Alena Pohanková
Výtvarná výchova Mgr. Alena Pohanková
Tělesná výchova Mgr. Libor Kucza (D), Bc. Ladislav Funk (Ch)
Výchova ke zdraví Mgr. Libor Kucza
Pracovní činnosti Mgr. Hana Koptová
volitelné předměty vyučující
Seminář z M Mgr. Lucie Hloušová
Seminář z ČJ Mgr. Radmila Chytilová
Výtvarné činnosti Mgr. Edita Plíhalová
Konverzace v AJ Jaroslava Malcová
Společenskovědní seminář Mgr. Josef Zimola
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová
Pedagogická intervence Mgr. Alena Pohanková

Adaptační pobyt

25. – 26. 10. 2021 proběhl adaptační pobyt s názvem “Poznávání a pravidla spolupráce” v rekreačním středisku Záseka. Tento projekt tvořilo několik aktivit zaměřených na podporu vytváření kladných vztahů mezi dětmi a jejich třídním učitelem a také na budování fungujících pravidel kolektivu třídy.
Pedagogický dozor tvořila Mgr. Tereza Štěpánová, Bc. Lukáš Rédl a Mgr. Libor Kucza.

Pan Hořák a jeho soví kamarádi

Naši školu v pátek 18. 6. 2021 opět po nějakém čase navštívil pan Miroslav Hořák ze záchranné stanice. Přivezl nám ukázat své soví kamarády a o každém z nich ním velice poutavě povyprávěl.

Fotky si můžete prohlédnout v záložce Fotogalerie

Školní výlet do PERMONIA Oslavany

Ve čtvrtek 17. 6. 2021 jsme jeli společně s třídou 5.A na školní výlet.

Navštívili jsme nejprve Mohelenskou hadcovu step, která je národní přírodní rezervací tyčící se nad meandrem řeky Jihlavy nazývaným „Čertův ocas“. Leží nedaleko obce Mohelno v okrese Třebíč.

Potom jsme pokračovali do Oslavan do unikátního zábavního parku zakomponovaného do oslavanského dolu Kukla 30 km od Brna.

Fotky si můžete prohlédnout v záložce Fotogalerie

Mobilní planetárium v naší tělocvičně

V pátek 11. 6. 2021 k nám do školy dorazilo mobilní planetárium – sférické kino. V tělocvičně se nacházela obří polokoule, která byla nafouklá proudícím vzduchem. Po vstupu do improvizovaného planetária si děti pohodlně sedly nebo lehly na zem a sledovaly program o planetách.

Fotky si můžete prohlédnout v záložce Fotogalerie

Den dětí v 5.B

Paní učitelka nám ke Dni dětí připravila zábavnou soutěž na školní zahradě. Naším cílem bylo obejít 10 stanovišť, kde jsme měli plnit různé úkoly. Na stanovištích nám pomáhali starší žáci z 9.A.

Jednalo se o to, že jsme si mohli k svátku dětí vysoutěžit pěknou knihu a také jsme se mohli nadýchat čerstvého vzduchu a odpočinout si od roušek či respirátorů. Krásné slunečné počasí nám tento sváteční den přálo.

Fotky si můžete prohlédnout v záložce Fotogalerie

Spolupráce s jihlavskou knihovnou – Líbilo se mi

V pondělí 17. 5. 2021 proběhlo předávání knižních cen za úspěšnou účast ve vyhlášené soutěži, která nesla název LÍBILO SE MI. Jednalo se o výrobu kartiček, které sloužily jako doporučení pěkné četby ostatním čtenářům v jihlavské knihovně.

Naše kamarádky knihovnice vybraly a odměnily krásnou knihou Báru Tománkovou ze 4. třídy, Lucku Jedličkovou z 5.A a Nelu Švaříčkovou z 5.B.

Vzhledem k pandemickým opatřením předávání odměn neproběhlo přímo v jihlavské knihovně, ale s velkou radostí se tohoto aktu ujala paní učitelka Novotná.

Fotky si můžete prohlédnout v záložce Fotogalerie

Výzva Jihlavských listů – Voják jako hrdina

V hodině výtvarné výchovy nám paní učitelka přečetla výzvu k namalování vojáka a upozornila nás také na vědomostní kvíz. Výzvu připravily Jihlavské listy společně s Krajským vojenským velitelstvím Jihlava. Podmínkou bylo poslat obrázky do 30. dubna 2021 na adresu Jihlavských listů.

Velice nás potěšilo, že byl vybrán také jeden obrázek z naší třídy! Paní Sadecká z redakce Jihlavských listů zatelefonovala paní učitelce skvělou zprávu, že byl vybrán výherní obrázek Simonky Kovářové. A tak se 5. 5. 2021 Simonka zúčastnila se svým tatínkem slavnostního přebírání ocenění s diplomem a s překvapením na KVV Jihlava. Ve třídě nám potom velice podrobně a poutavě povyprávěla, jak to u vojáků všechno probíhalo.

Gratulujeme!

Fotky si můžete prohlédnout v záložce Fotogalerie

Velikonoční kraslice pro spolužáky

Hugo Šumbera z naší třídy se rozhodl překvapit své spolužáky velikonoční nadílkou, tak říkajíc, z vlastní dílny.

V předvelikonočním období vyráběli společně s maminkou a s babičkou krásné kraslice. A protože jich vyrobili spoustu, rozhodli se o tu svou krásu podělit i s dětmi ze třídy. Koronavirová omezení stále nedovolovala tradiční koledování a obchůzky s pomlázkou, proto se Hugo s maminkou rozhodli kraslice s navázanou čokoládkou rozvěšet na keříky u dětského hřiště za úřadem městyse. Při online výuce Hugo vyzval děti k vyzvednutí si tohoto překvapení.

A tak kdo chtěl a chvilku si našel, zašel si během Velikonočního pondělí pro svoje zavěšené vajíčko.

Děkujeme, Hugo, za prima nápad!

Fotky si můžete prohlédnout v záložce Fotogalerie

Noc s Andersenem podle námětu OGV Jihlava

Jelikož nám současná pandemická situace stále nedovoluje uspořádat letošní ročník Noci s Andersenem v loucké knihovně, využili jsme námětu OGV v Jihlavě a poslechli si on-line čtení pro děti z knížky Den, kdy voskovky řekly DOST.

Příběh zároveň posloužil jako inspirace k soutěžnímu tvoření. Jak se děti ve videu dozvěděly, mohly tvořit jakkoliv a cokoliv, nesměly ale zapomenout použít všechny barvy, aby to některé nebylo líto.

Fotky našich výtvorů jsme zaslali na galerijní e-mail a měli jsme obrovskou radost, když nám paní Pitrová napsala, že je obrázky potěšily a že chtějí všem zúčastněným poslat alespoň drobný dárek jako poděkování.

Paní učitelka nám pak ve třídě při týdenní prezenční výuce předala knížky a textilní sáčky s logem OGV.

Fotky si můžete prohlédnout v záložce Fotogalerie

Online výuka přírodovědy v páté třídě ZŠ Luka nad Jihlavou

Kolem nás se dějí malé věci, ale i ty velké, všední i mimořádné, dnes často slýcháme i předkoronavirové a ty v době koronaviru.

My, žáci 5.B ze ZŠ Luka nad Jihlavou, jsme při online výuce zažili 22.2.2021 jak pro nás již běžnou hodinu, tak jednu hodinu nevšední. Paní učitelka Lenka Novotná nám připravila překvapení v podobě online besedy s odborníkem na vesmír a kosmonautiku s panem Dušanem Majerem. Naplánovala tuto akci v době, kdy jsme již měli v přírodovědě probranou kapitolu věnovanou vesmíru, a v době, kdy aktuálně probíhá přelomová mise lidstva na Mars.

Pan Dušan Majer byl pozván do naší online učebny a velice poutavě, a hlavně srozumitelně, nám zodpověděl vše, co nás zajímalo. A tak byla řeč nejen o planetách, meteoritech, vesmírném prostoru a Mezinárodní vesmírné stanici, ale také o právě probíhající události, kterou je přistání vozítka Perseverance (Vytrvalost) na Marsu. Stroj bude podle informací amerického vesmírného úřadu NASA pátrat po stopách případného dávného života a sbírat vzorky, které by měly být některou z pozdějších misí dopraveny zpátky na Zemi.

Toto přátelské setkání s panem Dušanem Majerem bylo velice příjemné a krásně nám doplnilo, ale především zpestřilo, naši online výuku.

Fotky si můžete prohlédnout v záložce Fotogalerie


JAK? Amos? Aneb dvě výročí Jana Amose Komenského

Ve čtvrtek 3. 9. 2020 jsme se s 5. B zúčastnili tvořivého programu v Oblastní galerii Vysočina v Jihlavě. Tento projekt vznikl u příležitosti výročí úmrtí (v roce 2020) a výročí narození (2022) Jana Amose Komenského a jeho cílem bylo seznámit žáky s životem a dílem tohoto významného pedagoga. Prostřednictvím vystavených obrázků jsme se přesunuli do doby pobělohorské a prošli si země, ve kterých nechal J. A. Komenský svou stopu. Ve výtvarném ateliéru žáci tvořili podle knih a citátů tohoto významného myslitele. Kresba husím brkem v nich zanechala bezesporu ten největší dojem.

Fotky si můžete prohlédnout v záložce Fotogalerie


Výlet na Rokštejn

Jelikož jsme v prvním týdnu nového školního roku nemohli z důvodu započaté rekonstrukce do školní budovy, domluvili jsme si společně se třídou 5. A na pátek 4. 9. 2020 výlet na zříceninu Rokštejn. Okolnosti současné vlakové dopravy se nám postaraly o to, že jsme se nakonec nemuseli v Přímělkově rozhodovat, kterou cestu ke zřícenině zvolit. Zda turistickou po zelené nebo cyklistickou po asfaltu. Zkrátka jsme Přímělkovem nečekaně profrčeli a vystoupili až v Dolním Smrčném. Dneska už to cestování není, co bývalo. Už se nemůžeme spoléhat na hodného pana průvodčího, který ví, že má plný vagón dětí, které jedou do Přímělkova, dnes už se musíme spoléhat jedině na TLAČÍTKO pro zastavení na znamení. Teď už to všichni víme. A tak jsme nakonec šli po turistické stezce, ale ne po zelené, nýbrž po modré. Cesta byla schůdná, i když místy po deštích podmočená, dalo se to obejít. Zdolali jsme i malou romantickou soutěsku.

V cíli nám všem přišla vhod zasloužená svačinka.

V devět hodin dorazil i objednaný pan průvodce Petr Veselý. Krásně o Rokštejně povídal, snažil se velice svůj výklad přizpůsobit páťákům, ale nikdo z nás netušil, že dokáže o zřícenině zaujatě povídat hodinu a půl!!! A pan průvodce zase netušil, že se děti těší hlavně na věž a na nakupování suvenýrů!!! Několik šikulů ale vydrželo pana průvodce poslouchat až do konce, a tím nám zachránilo celou situaci. Za odměnu směli jít na věž jako první.

Na závěr jsme měli ještě chvilku na pár kolektivních her.

Cesta vlakem do Luk již proběhla bez problémů. Už jsme i bítovčickým dětem dokázali zastavit vlak v Bítovčicích!!!

Fotky si můžete prohlédnout v záložce Fotogalerie

Aranžování ve výuce Pč

Pan Hořák a jeho soví kamarádi

Školní výlet do PERMONIA Oslavany

Mobilní planetárium v naší tělocvičně

Den dětí

Spolupráce s jihlavskou knihovnou – Líbilo se mi

Maminkám k Svátku matek

Výzva Jihlavských listů - Voják jako hrdina

Velikonoční kraslice pro spolužáky

Noc s Andersenem podle námětu OGV Jihlava

Online výuka přírodovědy v páté třídě ZŠ Luka nad Jihlavou

JAK? Amos? Aneb dvě výročí Jana Amose Komenského

Výlet na Rokštejn