Stránky 8. třídy

Březen 2023

15. 3. – Školení o dentální hygieně

17. 3. – Matematický klokan

Únor 2023

3. 2.  Pololetní prázdniny

16. 2. 2023 Karneval pro 1. a 2. třídy – akci organizuje školní parlament (zástupci z naší třídy: Alena Trnková a Jiří Zeman – děkujeme za pomoc při organizaci)
20. 2.-26. 2. 2023 Jarní prázdniny

Leden 2023

12. 1.  Pedagogické odpoledne (15:00 – 17:30)

24. 1.  Pedagogická rada

31. 1.  Předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí

Prosinec 2022

21. prosince 2022 – PYŽAMOVÝ DEN

20. prosince 2022 – návštěva místního muzea

Září 2022

BLOKOVÁ VÝUKA – TÉMA: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – 6. 9. 2022

NÁVŠTĚVA ZOO JIHLAVA – TÉMA: ŽIVOT SAVCŮ – 15. 9. 2022

  • Kmenovou učebnu 8. třídy nalezneme ve 2. poschodí školy.
  • Třídní učitelka je Mgr. Pavla Dvořáková
  • Ve třídě je celkem 24 žáků.
  • Chlapců je 11 a dívek 13.
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Pavla Dvořáková
Anglický jazyk Jaroslava Malcová (1. sk.), Mgr. Jaroslava Dörrerová (2. sk.)
Německý jazyk Mgr. Lenka Novotná
Ruský jazyk Mgr. Libor Kucza
Matematika Mgr. Lucie Hloušová
Dějepis Mgr. Josef Zimola
Výchova k občanství Mgr. Pavla Dvořáková
Fyzika Mgr. Hana Koptová
Chemie Mgr. Jaroslava Dörrerová
Přírodopis Mgr. Jaroslava Dörrerová
Zeměpis Mgr. Josef Zimola
Hudební výchova Mgr. Alena Pohanková
Výtvarná výchova Mgr. Edita Plíhalová
Tělesná výchova Bc. Ladislav Funk (D), Mgr. Libor Kucza (Ch)
Výchova ke zdraví Mgr. Libor Kucza
Pracovní činnosti Mgr. Hana Koptová
volitelné předměty vyučující
Výpočetní technika Bc. Lukáš Rédl
Seminář z ČJ Mgr. Radmila Chytilová
Výtvarné činnosti Mgr. Edita Plíhalová
Peníze v teorii a praxi Bc. Lukáš Rédl
Společenskovědní seminář Mgr. Josef Zimola
Příprava k přijímacím zkouškám – ČJ Mgr. Alena Pohanková
Příprava k přijímacím zkouškám – M Mgr. Hana Švaříčková
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová
Pedagogická intervence Mgr. Pavla Dvořáková

17. 3. – Matematický klokan

15. 3. – Školení o dentální hygieně

16. 2. 2023 – Karneval pro 1. a 2. třídy – akci pomáhali organizovat Jirka Zeman a Alča Trnková – děkujeme za pomoc. Patří Vám velká pochvala. Samozřejmě děkujeme i dalším, kteří se do akce zapojili.

21. prosince 2022 – PYŽAMOVÝ DEN – žáci plnili různé aktivity k filmovým ukázkám, předváděli ukázky z filmů, celý den byl pohodový a moc jsme si ho užili

20. prosince 2022 – návštěva místního muzea – vánoční výzdoba, zvyky a tradice

 

 

EXKURZE DO ELEKTRÁREN A MOHELENSKÉ HADCOVÉ STEPI                                                                                                   13.10.2022

Nezapomenutelným zážitkem pro žáky 9.třídy a výběru žáků 8.ročníku byla exkurze do jaderné elektrárny Dukovany, přečerpávací vodní elektrárny Dalešice a nedaleké národní přírodní rezervace Mohelenské hadcové stepi. Žáci společně s pedagogickým doprovodem nejdříve zavítali do infocentra JE Dukovany, kde se v kinosále dozvěděli více o základech jaderné fyziky a o jaderné bezpečnosti. Poté si spolu s průvodkyněmi postupně prošli názorné trojrozměrné modely reaktoru, celého reaktorového bloku i model ukládání použitého jaderného paliva. To vše za doprovodu poutavé audiovizuální techniky. A jelikož jako rezervoár chladící vody pro JE Dukovany slouží spodní nádrž vodního díla Dalešice, další zastávkou byla právě přečerpávací vodní elektrárna Dalešice, která dokáže regulovat nadbytek nebo nedostatek elektrické energie v síti. Kromě toho, že žáci mohli vidět největší sypanou hráz v Evropě, mohli také ve strojovně kromě velínu, přečerpávacího modelu elektrárny a 3 Francisových turbín, vidět také 1 obnaženou turbínu v odstávce. V infocentru VE se žáci podívali na zajímavou videoprojekci a prohlédli si obrazové tabule s historií stavby a charakteristikou vodního díla Dalešice. To vše za doprovodu zajímavého výkladu průvodkyň. A protože některé nástěnné tabule v infocentru věnovaly pozornost nedaleké velmi pozoruhodné a cenné národní přírodní rezervaci Mohelenské hadcové stepi, vydali jsme se i tam. Počasí nám velmi přálo, tudíž se nám nabídl působivý panoramatický pohled, jak na unikátní stepní louky a vysoké skalní ostrohy nad meandrem řeky Jihlavy, tak i pohled na vysoké chladící věže jaderné elektrárny Dukovany.

Žáci plnili během exkurzí zadané úkoly a byli pochváleni za slušné chování nejen pracovníky infocenter elektráren, ale i panem řidičem autobusové dopravy.

 

BLOKOVÁ VÝUKA – TÉMA: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – 6. 9. 2022

NÁVŠTĚVA ZOO JIHLAVA – TÉMA: ŽIVOT SAVCŮ – 15. 9. 2022

 

Talentová soutěž🎆🎇🎉

Dne 5. května byly vyhlášeny výsledky talentové soutěže. Do soutěže se z naší třídy zapojili Jiří Zeman a Anastázie Šťávová. Děkuji vám za vaši odvahu. Jirka získal první místo🥇. Tímto mu blahopřejeme. Chtěla bych poděkovat všem, kteří mi s přípravou talentové soutěže pomáhali – především školnímu parlamentu 💪.

2. září

Společné tvoření (tzv. kamínkování), žáci si namalovali svůj vlastní „putovní“ kamínek, následovalo rozmístění kamínků v přírodě, návštěva místního muzea (upotřebí v tématu, který bude probírán ve VKO: NAŠE OBEC/následný projekt).


3. září

Návštěva místní knihovny. Proběhlo zde seznamování skrze oblíbené knížky žáků, promítání, prohlídka knihovny, kvíz, četba z oblíbených knih.


4. září

Výlet do města Polná: prohlídka místního muzea. Žáci viděli:

  • polenskou STAROU lékárnu,
  • kupecký krám a stará řemesla,
  • voliéru s dravci,
  • starou školu – oddělená expozice: kompletní interiér třídy z roku 1866, školní kabinet a byt učitele.

Sběr papíru – od 31. 5. 2021 do 8. 6. 2021

Fotografování – 10. 6. 2021

Mobilní planetárium – 14. 6. 2021

Školní výlet – 18. 6. 2021 (město Jihlava, útulek)

Orientace v krajině – 24. 6. 2021

Ochrana člověka za mimořádných událostí – 29. 6. 2021 (v rámci třídy, video, diskuze)

Bloková výuka – téma: SOCIÁLNÍ INTERAKCE – 7. 9. 2021

Ve dnech 11. 10. 2021 a 12. 10. 2021 proběhl sběr papíru.

Ve dnech 9. 1. – 15. 1. 2022 je naplánován lyžařský výcvik v Orlických horách.

Lyžařský výcvik – informace

20. 5. 2022 – Pytlácká stezka

27. května 2022 – ŠKOLNÍ VÝLET – PŘÍRODOVĚDNÉ CENTRUM A PLANETÁRIUM

Dne 27. 5. 2022 jsme se vypravili do Havlíčkova Brodu. Prošli jsme si krásný PARK BUDOUCNOST. Navštívivili jsme PŘÍRODOVĚDNÉ CENTRUM A PLANETÁRIUM na ZŠ Nuselské. Žákům se velmi líbil 3D film i následná přednáška v planetáriu. Následoval menší rozchod na náměstí. Jako dopravu jsme zvolili autobus i vlak 😊.

16. června 2022 – CINESTAR JIHLAVA

28. 6. 2022 – SPORTOVNÍ DEN

29. 6. 2022 – OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Adopce klokana uru

Dne 27. 5. 2022 jsme se vypravili do Havlíčkova Brodu. Prošli jsme si krásný PARK BUDOUCNOST. Navštívivili jsme PŘÍRODOVĚDNÉ CENTRUM A PLANETÁRIUM na ZŠ Nuselské. Žákům se velmi líbil 3D film i následná přednáška v planetáriu. Následoval menší rozchod na náměstí. Jako dopravu jsme zvolili autobus i vlak 😊.

21. prosince 2022 – PYŽAMOVÝ DEN

20. prosince 2022 – návštěva místního muzea