Adopce jeřába mandžuského

První smlouva o symbolické adopci mezi ZOO Jihlava a dětmi z 1. stupně a jejich paní učitelkami byla podepsaná 31. 10. 2008. Letos tedy budeme mecenáši jeřába mandžuského již 14. rokem.
I my děkujeme rodičům za finanční příspěvek!