Stránky třídy 9.A

12. 2. 2021 – IKAROS – p. Hořák
15. 2. 2021 – Chytré tělo – p. Zezula
10. 3. 2021 – Mobilní planetárium
30. 3. 2021 – Divadélko pro školy
28. 5. 2021 – ZOO Podpovrch
  • Kmenovou učebnu 9.A nalezneme v přízemí školy v učebně fyziky a chemie.
  • Třídní učitelka je Mgr. Hana Koptová
  • Ve třídě je celkem 17 žáků.
  • Chlapců je 7 a dívek 10.

český jazyk Mgr. Alena Pohanková
anglický jazyk Mgr. Jaroslava Dörrerová
německý jazyk Mgr. Lenka Novotná
matematika RNDr. Ivana Bušová
informatika Mgr. Jaroslava Dörrerová
dějepis Bc. Lukáš Rédl
výchova k občanství Mgr. Edita Plíhalová
fyzika Mgr. Hana Koptová
chemie Mgr. Jaroslava Dörrerová
přírodopis Mgr. Jaroslava Dörrerová
zeměpis Mgr. Libor Kucza
hudební výchova Mgr. Alena Pohanková
výtvarná výchova Mgr. Edita Plíhalová
tělesná výchova Mgr. Libor Kucza, Mgr. Milan Sochor
pracovní činnosti Mgr. Hana Koptová
seminář z matematiky RNDr. Ivana Bušová
seminář z českého jazyka Mgr. Alena Pohanková
seminář z ČJ pro dyslektiky Mgr. Alena Pohanková
sportovní výchova Mgr. Libor Kucza

ADAPTAČNĚ – STMELOVACÍ KURZ 9. ROČNÍKŮ V RS KŘIŽANOV

Jelikož nám téměř polovina minulého školního roku bohužel nedovolila absolvovat všechny plánované akce a komunikace probíhala převážně elektronickou formou, bloková výuka byla to pravé pro adaptaci deváťáků v první zářijové dny na kurzu, který se uskutečnil v rekreačním středisku Křižanov. Žáci 9.A a 9.B tak dostali prostor nejen k třídnickým diskuzím o předešlé výuce na dálku, o novém školním roce a jejich budoucím vzdělávání po splnění povinné školní docházky na základní škole, ale zažili také spoustu zábavy při aktivitám společenských, sportovních (přehazovaná, fotbal, badminton, frisbee, outdoorové aktivity: lanový park, paintball a airsoft),  tábornických (večerní opékání špekáčků a posezení u táboráku za zvuku kytary), orientačních (s plánkem rekreačního střediska hledali  na vyznačených bodech fáborky a plnili speciální úkoly, prohlédli si Benešovo náměstí s unikátním památníkem sv. Zdislavy v Křižanově) a stmelovacích (nová paní učitelka třídní 9.B, aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky). To vše za slunečného počasí, v chatách vyhřívaných přímotopy, v příjemném přírodním prostředí střediska, se zajištěnou pravidelnou stravou.