Stránky třídy 9.B

červen 

9.6.2023 – slavnostní vyřazování absolventů 9.ročníků

12.6. 2023 – školní akademie – vystoupení pro školu v dopoledních hodinách

13.6. 2023 – školní akademie – vystoupení pro veřejnost v odpoledních hodinách

22.6. 2023 v 13:30 – pedagogické rada

květen

2.5.2023 – projektový den – 1.-3.hodina

3.5.2023 – Planeta Praha, dokument o přírodě ve městě,  bloková výuka 1. až 4. vyuč. hodina – cena promítání 80Kč (pokladna).

12.5.2023 – Preventivní programy – Městská policie –  první 2 vyuč. hodiny

16.5.2023 – fotografování

18.5. – Prales na talíři, 9.A a 9.B, PodPovrch Jihlava, 9.třídy, v rámci výuky přírodopisu Mgr. J. Dörrerová

23. 5., 15:00 – 17:30  Pedagogické odpoledne

26.5. – pytlácká stezka –  obědy budou odhlášeny, lze objednat špekáček nebo oběd přihlásit

duben

25.4. – Den Země – Muzeum Vysočiny – Telč

24.4. – Hvězdárna a Planetárium Brno ( program 80Kč + doprava – platba proběhne přes školní pokladnu)

20.,28.4., 2.5. – projektový den – 1.-3.hodina

19.4.2023 – DigiDay – bezpečný internet pro všechny

13., 14. 4.  – se bude konat ŘÁDNÝ TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ČTYŘLETÉ OBORY

17. – 18.4. – sběr starého papíru: PO 10-17, ÚT 10-15

březen

8.3.2023 – odchod na oběd ve 12.20, odpolední výuka z důvodu školení odpadá

15.3. – 4.vyučovací hodina – v 9.B – školení o dentální hygieně – donést si zubní kartáček

24.3.2023 – Velikonoční příběh – Mgr. Krčálová – třetí vyučovací hodina

28.3. 2023 – Janča Mikolajková  – Krajské kolo matematické olympiády

29. 3. ve 13:30 – Pedagogická rada – odpolední výuka odpadá

29. 3., 15:00 – 17:30 – Pedagogické odpoledne

31. 3. 2023 v  9:30 –  Záchranná stanice IKAROS – 60 Kč za žáka, 2. stupeň – v tělocvičně + příslušní vyučující

únor

3.2. 2023 – pololetní prázdniny

20.-26.2.2023 – jarní prázdniny

leden 

3.1.2023 -nástup do školy po vánočních prázdninách

12.1.2023 -15-17.30 hodin –  pedagogické odpoledne

24.1.2023 v 13.30 – pedagogická rada – odpolední výuka odpadá

31.1.2023 předání výpisu z vysvědčení za 1.pololetí 6. vyuč. hodinu – odchod na oběd ve 12.30, odpolední výuka odpadá

prosinec

5.12. Mikuláš ve škole – deváťáci pro ostatní třídy

6.12. Badatelství ZŠ Kamenice – Janča Mikolajková, Jindřich Bublák

20.12. v 11.20 návštěva Muzea v Lukách nad Jihlavou

21.12 Pyžamový den – odpolední výuka odpadá

22.12. Vánoční besídky – odchod na oběd 12,20 – odpolední výuka odpadá

listopad

7.11. platba SRPDŠ ze školní pokladny

14.11. v 9.30 Divadélko pro školy – 60Kč, 2. stupeň  – Legenda V+W, v kině

14.11. pedagogická rada

17.11. státní svátek

18.11. ředitelské volno

25.11. rozsvícení vánočního stromu na náměstí

říjen

31.10. pedagogické odpoledne 15-17,30 hodin

28.10. státní svátek

26. a 27. 10. podzimní prázdniny

13.10. exkurze JE Dukovany, VE Dalešice

12.10. Úřad práce Jihlava

sběr starého papíru – 10. 10 – 10-17 hodin, 11.10. – 10-13hodin

září 

1.9. 2022 v 7.30 ve třídě, doneste si přezůvky, dva těláčky zůstaly přes prázdninami ve škole:-)

6.9.2022 bloková výuka – Multikulturní výchova

19.9.2022 Zoo Jihlava, PodPovrch, výukový program

28.9. 2022 státní svátek

29. a 30.9.2022 ředitelské volno

  • Kmenovou učebnu 9.B nalezneme v prvním patře školy v učebně 9.B vedle paní ekonomky.
  • Třídní učitelka je Mgr. Jaroslava Dörrerová
  • Ve třídě je celkem 17 žáků.
  • Chlapců je 6 a dívek 11.
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Edita Plíhalová
Anglický jazyk Jaroslava Malcová
Německý jazyk Mgr. Edita Plíhalová
Matematika Mgr. Martina Tunová
Dějepis Bc. Lukáš Rédl
Výchova k občanství Mgr. Edita Plíhalová
Fyzika Mgr. Martina Tunová
Chemie Mgr. Jaroslava Dörrerová
Přírodopis Mgr. Jaroslava Dörrerová
Zeměpis Mgr. Josef Zimola
Hudební výchova Mgr. Alena Pohanková
Výtvarná výchova Mgr. Edita Plíhalová
Tělesná výchova Bc. Ladislav Funk (D), Mgr. Libor Kucza (Ch)
Informatika Mgr. Jaroslava Dörrerová
Pracovní činnosti Mgr. Hana Koptová
volitelné předměty vyučující
Výpočetní technika Bc. Lukáš Rédl
Sportovní aktivity Mgr. Libor Kucza
Výtvarné činnosti Mgr. Edita Plíhalová
Peníze v teorii a praxi Bc. Lukáš Rédl
Společenskovědní seminář Mgr. Josef Zimola
Příprava k přijímacím zkouškám – ČJ Mgr. Alena Pohanková
Příprava k přijímacím zkouškám – M Mgr. Hana Švaříčková
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová

Den Země – Muzeum Vysočiny v Telči 25.4.2023

V páté třídě jsme společně navštívili  Muzeum Vysočiny v Jihlavě na Den Země. Tento rok nám zde žádný program nevyšel, protože je muzeum v rekonstrukci. Rozhodli jsme se tedy vyjet dál a navštívit pobočku v Telči, která si tento program připravila. Pobočka je nově otevřená, od dubna, a byli jsme provedení paní RNDr. Klárou Bezděčkovou, jež nám poutavě vyprávěla o jednotlivých expozicích a seznámila nás s místními rašeliništi.  Muzeum je sice malé, ale velmi útulné a plné zajímavých expozic včetně místních hornin a minerálů, o kterých jsme se tento rok v přírodopise mnoho dozvěděli.

Výjezd do Brna 24.4.2023

Jelikož příprava na přijímací zkoušky byla náročná a věnovali jsme jí všechen čas, dnes jsme si mohli konečně užít volnější a zábavnější program, než je prosté učení, šprtání a procvičování. Navštívili jsme Oboru Holedná, kde jsme měli možnost pozorovat divoká prasata, volně chodící daňky a někteří z nám potkali i kozy. Po tomto programu, kde jsme prošli i naučně-zábavnou stezkou, jsme se přesunuli do brněnské Hvězdárny a Planetária Brno. Program začal uložením se do polohy ležmo v pohodných sedačkách a koukáním na noční oblohu. Zde jsme objevovali planety, hvězdy a souhvězdí. Po této části jsme měli možnost vidět skvěle zpracovaný dokument Příběh nekonečných poustníků: Voyager . Byl to úžasný zážitek, kdy jsme měli možnost proletět se vesmírem a seznámit se zblízka s vesmírnými tělesy. Rozšílili jsme si tak probrané učivo přírodopisu a fyziky o vesmíru.

Laboratorní práce v chemii 

Nejen o šprtání značek, vzorců a tvoření rovnic je chemie. Nejzábavnější částí je pro žáky, pokud si mohou ověřit znalosti praxí. Rozhodli jsme se tedy udělat si efektní laboratorní práci  o důkazu hoření alkoholů, jež jsme nedávno probírali. Žáci si v laboratoři připravili flambovaný banán a největším zážitkem bylo samotné hoření alkoholu. Protože jsou žáci vedeni k používání ochranných prostředků a jsou velmi šikovní, dopadlo vše na jedničku:-).

SUPER MEGA DIGI DAY – aneb o bezpečnosti na internetu

Ve středu 19.4.  jsme se zapojili do celonárodního programu připraveného pro školy. Během celého dne probíhalo streamování na téma bezpečného internetu – např. wellbeing na sítích, odhalení nepravdivých zpráv a vyzkoušeli jsme vše i v interaktivní hře, celý den jsme mohli snímat čárové kódy, které nám umožnili hlasovat a zapojit se tak ke spoustě dalších škol, které se do této akce zapojily.

Záchranná stanice Ikaros – pan Hořák

Ve čtvrtek 31.3. jsme měli každoroční setkání s panem Hořákem a jeho zvířátky. I letos nám ukázal spoustu zajímavého, dovezl zvířátka, která byla starší, ale stejně krásná jako každá jiná. Opět jsme měli možnost dotknout se, zazpívat si a rozloučit se s krásným programem, jež nás provázel každoročně –  již od školky.

EXKURZE DO ELEKTRÁREN A MOHELENSKÉ HADCOVÉ STEPI                                                                                                   13.10.2022

Nezapomenutelným zážitkem pro žáky 9.třídy a výběru žáků 8.ročníku byla exkurze do jaderné elektrárny Dukovany, přečerpávací vodní elektrárny Dalešice a nedaleké národní přírodní rezervace Mohelenské hadcové stepi. Žáci společně s pedagogickým doprovodem nejdříve zavítali do infocentra JE Dukovany, kde se v kinosále dozvěděli více o základech jaderné fyziky a o jaderné bezpečnosti. Poté si spolu s průvodkyněmi postupně prošli názorné trojrozměrné modely reaktoru, celého reaktorového bloku i model ukládání použitého jaderného paliva. To vše za doprovodu poutavé audiovizuální techniky. A jelikož jako rezervoár chladící vody pro JE Dukovany slouží spodní nádrž vodního díla Dalešice, další zastávkou byla právě přečerpávací vodní elektrárna Dalešice, která dokáže regulovat nadbytek nebo nedostatek elektrické energie v síti. Kromě toho, že žáci mohli vidět největší sypanou hráz v Evropě, mohli také ve strojovně kromě velínu, přečerpávacího modelu elektrárny a 3 Francisových turbín, vidět také 1 obnaženou turbínu v odstávce. V infocentru VE se žáci podívali na zajímavou videoprojekci a prohlédli si obrazové tabule s historií stavby a charakteristikou vodního díla Dalešice. To vše za doprovodu zajímavého výkladu průvodkyň. A protože některé nástěnné tabule v infocentru věnovaly pozornost nedaleké velmi pozoruhodné a cenné národní přírodní rezervaci Mohelenské hadcové stepi, vydali jsme se i tam. Počasí nám velmi přálo, tudíž se nám nabídl působivý panoramatický pohled, jak na unikátní stepní louky a vysoké skalní ostrohy nad meandrem řeky Jihlavy, tak i pohled na vysoké chladící věže jaderné elektrárny Dukovany.

Žáci plnili během exkurzí zadané úkoly a byli pochváleni za slušné chování nejen pracovníky infocenter elektráren, ale i panem řidičem autobusové dopravy.

Úřad práce v Jihlavě 13.10.2023

Návštěva Úřadu práce v Jihlavě nám pomohla v rozhodování pro budoucí studium či uplatnění. Byli jsme seznámeni s procesem podáváním přihlášek, katalogy, ze který se dají čerpat informace, možnosti uplatnění na pracovním trhu. Tento workshop byl velmi užitečný a v rozhodnutí, kam po základní škole, nám jistě pomůže. Na toto téma budeme dále navazovat v pracovních činnostech – volba povolání.

Bloková výuka – multikulturní výchova

6.9. jsme si připravili představení různých zemí, jejich kultur a jejich kuchyně. Měli jsme možnost seznámit se například místními zvyky, nahlédnout do jiných kultur kolem nás. Praktická ukázka jejich kuchyně nás zaujala, měli jsme možnost ochutnat např. řeckou musaku.

PROJEKTOVÝ DEN

Ve čtvrtek 24.3. jsme měli projektový den, kdy jsme spolupracovali s pátou třídou a zaměřili se na první pomoc a zdraví. Navštívil nás pan doktor, přímo záchranář, Zdeněk Jedlička, DiS., kterému velmi děkujeme za poutavé zasvěcení do tajů první pomoci a fungování celého záchranářského systému. Umožnil nám také si vyzkoušet umělé dýchání. Byl to zážitek. Dále jsme zopakovali první pomoc při zlomeninách, krvácení, zotavovací polohu a to vše jsme také ukázali páťáčkům a dále jsme dohlédli na správné vyplnění pracovních listů týkajících se právě první pomoci.

Do Muzea Vysočiny a veřejné bruslení na náměstí 

V středu 15.12. jsme se s paní učitelkou třídní vydali na prohlídku Muzea Vysočiny, jež jsme měli naplánované již dříve, ale naše doba covidovánám trošku změnila plány. Nicméně jsme konečně navštívili expozice, jež se týkali jak Vysočiny, tak přírody, dozvěděli jsme se zajímavé informace. Potom jsme již vyrazili na ledovou plochu na náměstí. S chutí jsme se vydováděli a zažili spoustu legrace. Zlatým hřebem byli odvážlivci, kteří toho zatím moc nenabruslili, ale byli skvělí a my jsme jim drželi nejprve palce a pak jsme jim mohli jenom zatleskat za odvahu, chuť a výkon, jež je posunul mezi bruslaře.

Advent ve škole

V úterý 7.12. jsme měli možnost nasát vánoční atmosféru i ve škole, kdy jsme se věnovali vánoční tematice s paní katechetkou Krčálovou. Každoročně pro nás přichystá působivé a zároveň zajímavé povídání o vánočních svátcích z pohledu křesťanství.

STREAM V síti: Za školou

V úterý 30.11. jsme měli možnost zhlédnou film V síti: Za školou. Tento film režisérů Barbory Chalupové a Víta Klusáka ve školní verzi pro děti od 12 let na děti dost zapůsobil. Dokonce někteří žáčci měli, bohužel, podobnou zkušenost ze svého života na sociálních sítích. Následovala beseda s tvůrci a jejich hosty, kam mohli žáci klást dotazy. Tento film žáci hodnotili různě, především slovy: hnusné. Věříme, že tento film otevřel oči všem dětem a ukázal jim cestu, pokud se do stejné situace dostanou.

ŽIVOT SAVCŮ – envirometální centrum PodpoVRCHEM a Zoo Jihlava 22.10.2021

Návštěva enviromentálního centra PodpoVRCHEM v jihlavské Zoo rozšířila naše obzory o učivu o obratlovcích, konkrétně savcích. Tomuto tématu jsme se věnovali poslední měsíc v hodinách přírodopisu. Program Život savců probíhal jak v centru, tak i v samotné Zoo, kde jsme si poslechli mnoho zajímavého o savcích chovaných v naší zoologické zahradě. Ale vyzbrojeni znalostmi z hodin přírodopisu a různých dokumentů,  jsme svižně a fundovaně reagovali na většinu dotazů o místních savcích. V druhé části návštěvy jsme podnikli pátrání za zvídavými otázkami našich pracovních listů, za které jsme získali jedničky.

BLOKOVÁ VÝUKA – sociální interakce

Úterý 7.9. patřilo naší třídě, vztahům mezi spolužáky, žáčky a třídní učitelkou, prostě celému našemu kolektivu 8.B… Ve škole jsme si zahráli stmelovací aktivity, při kterých jsme se měli možnost více poznat a dozvědět se o sobě něco nového, zajímavého. Také žáčci poskytli zpětnou vazbu mně, třídní učitelce. “Co bys na mě změnil/a?… ale písemek a zkoušení se to bohužel netýká:-)))” Upřímně jsme si mohli popovídat a vyjádřit své emoce. Následovala vycházka do přírody, kde jsme opět společnými silami připravili posezení, nasbírali dřevo a opekli si… nejvíce gumové bonbóny:-). Den se nám povedl a už nyní se těšíme na společné zážitky např. na výletě:-))).

ŠKOLNÍ VÝLET RS ZÁSEKA ČERVEN 2021

Tento školní rok byl dost náročný a ve škole jsme se viděli jen málo. Protože je důležité mít společné zážitky a upevňovat dobré vztahy, naplánovali jsme si cyklovýlet do rekreačního střediska Záseka. Počasí nám vyšlo naprosto dokonalé. Spousta sluníčka nám umožnila koupání, na které jsme se těšili nejvíce především při zdolávání kopečků na Vysočině. Bylo nám zaslouženou odměnou. Velkým zážitkem byla stezka odvahy, na kterou jsme se všichni těšili. Byli jsme pochváleni třídní učitelkou  za vzorné chování při cyklovyjížďkách. Vrátili jsme se ospalí a unavení, ale zase o několik společných zážitků bohatší:-). Výlet byl super.

PŘÍRODOPIS AKTIVNĚ A ŽIVĚ

Jelikož je přírodopis skoro jako každý jiný vyučovací předmět…a přece odlišný, je na naší škole snahou učit ho ve spojení se přírodou. A tak sic chodíme, pokud nám přeje počasí okysličit mozečky do přírody. Během podzimní výuky jsme mnohokrát vyšli na přírodovědnou procházku, kde jsme se seznamovali s různými druhy stromů, keřů, bylin, bezobratlých živočichů i obratlovců. Pokaždé se našel nějaký druh, s kterým jsme se ještě podrobně neseznámili. Jsou mezi námi i tak šikovní spolužáci, kteří nám donesou nějakou přírodopisnou zajímavost, jež potkali při svých mimoškolních aktivitách. Prošli jsme mnoho ekosystémů a každým rokem při takové výuce rozšiřujeme své znalosti.

 


PODPOVRCH ZOO JIHLAVA  – PTAČÍ SVĚT

V pátek 18.9. jsme v rámci výuky přírodopisu navštívili vzdělávací centrum PodpoVRCH v rámci Zoo Jihlava. Program, jež se zaměřuje na znalosti o ptácích, s názvem Ptačí svět nám pomohl nakouknout do tajů ptačí říše. Prakticky jsme poznávali jednotlivé zástupce, pracovali s peřím, určovali, který pták má jaký zobák a proč, dále jsme nahlédli do ptačích hnízd a porovnávali a přiřazovali ptačí vajíčka, měli jsme v ruce i vejce pštrosa. Program jsme zakončili praktickými ukázkami v Zoo, kde jsme své teoretické znalosti přenesli do praxe. Nejen že jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí, také jsme se mohli opět společně vypravit za poznáním a tak se opět poznat v nových situacích. A klape nám to.


CYKLOVÝLET DO BRANSOUZ

14.září jsme se vypravili v rámci tělocviku a badatelské klubu na cyklovýlet. Počasí vyšlo skvělé, svítilo sluníčko, cesta byla příjemná a veselá. Na místním přírodním koupališti jsme se občerstvili a mohli jsme vyrazit zpět do Luk. Výjezd se nám povedl a opět jsme se poznali zase z jiné stránky:-).


NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉHO ÚTULKU JIHLAVA

V pátek jsme vyrazili do Městského útulku v Jihlavě, který nám zajistila maminka naší spolužačky, za což jí velmi děkujeme, protože tato návštěva nás všechny překvapila. Krásný výklad, spoustu zajímavých informací, nespočet zajímavých zvířátek – pejsci, kočky, pávi, leguán, osmáci, želvy aj.…ani se nám nechtělo odejít. Návštěvu všem doporučujeme, byla úžasná. Nakonec jsme si rozdali dárečky, které nám udělaly velkou radost. Cestou zpět jsme si každý mohl poručit zmrzlinu dle své chuti, kterou jsme dostali jako odměnu od naší třídní učitelky za naše báječné chování během blokové výuky. Paní Třetinové velmi děkujeme za skvělý nápad krásně stráveného dne.


ADAPTAČNĚ – STMELOVACÍ KURZ ŘÁSNÁ

V prvním školním týdnu proběhla bloková výuka na téma: PSYCHOHYGIENA. Jelikož jsme se jako 6.B  od března skoro neviděli, rozhodli jsme se strávit společný čas výjezdem na adaptačně stmelovací kurz 7.B  k obci Řásná do Velkopařezitého campu. Již cesta linkovým autobusem byla zážitkem, protože jsme se v autobuse dost mačkali. Další vzrušující okamžiky nás čekaly při cestě na Roštejn a zpět…stále pršelo. Naštěstí jsme měli opravdovou „kliku“ na personál kempu, který nám na večer poskytl klubovku s kamny, dodali nám suché dřevo a teplý čaj, takže jsme si udělali třídnickou hodinu v teplíčku a nastínili si nový školní rok. Druhý den jsme objevili zříceninu hradu Štamberk, obešli místní zatopený lom a vydali se po fáborkách hledat úkoly, před večeří jsme si společně zahráli badminton, baseball a vybíjenou a po opékání párků se vydali na večerní stezku odvahy. Poslední den jsme se vydali na obhlídku Velkopařezitého rybníku, prošli se po jeho hrázi a vrátili jsme se zahrát si sportovní hry. Pobyt se nám moc líbil a dokázali jsme si, že jsme stále skvělý kolektiv, který se dokáže semknout a táhnout za jeden provaz.