Stránky 9. třídy

ZÁŘÍ 2023

4. 9. –  ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU (1. vyučovací hodina)

5. 9. – 7. 9. – TŘÍDNICKÉ PRÁCE (konec vyučování po tyto dny ve 12:30)

11. 9.  – ZAHÁJENÍ VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ

29. 9. – ŘEDITELSKÉ VOLNO

 

ŘÍJEN 2023

3. 10. – ÚŘAD PRÁCE JIHLAVA (beseda)

26. 10. – 27. 10 – PODZIMNÍ PRÁZDNINY

30. 10. – TŘÍDNÍ SCHŮZKA (16:00)

 

LISTOPAD 2023

PROSINEC 2023 a LEDEN 2024

23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 – VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

11. 1.  – PEDAGOGICKÉ ODPOLEDNE (15:00 – 17:30)

ÚNOR 2024

2. 2. – POLOLETNÍ PRÁZDNINY

12. 2. – 18. 2. – JARNÍ PRÁZDNINY

 

BŘEZEN 2024

26. 3. – TŘÍDNÍ SCHŮZKA (16:00)

28. 3. – VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

 

DUBEN 2024

KVĚTEN 2024

22. 5. – PEDAGOGICKÉ ODPOLEDNE (15:00 – 17:30)

 

ČERVEN 2024

29. 6. – ZAČÍNAJÍ HLAVNÍ PRÁZDNINY (vyučování ve školním roce 2023/2024 začne 2. září 2024)

 

  • Kmenová učebna se nachází ve druhém poschodí školy.
  • Třídní učitelkou je Mgr. Pavla Dvořáková.
  • Ve třídě je celkem 24 žáků – z toho 11 chlapců a 13 dívek.
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Pavla Dvořáková
Německý jazyk Mgr. Edita Plíhalová
Ruský jazyk Mgr. Libor Kucza
Anglický jazyk  Jaroslava Malcová
Matematika Mgr. Lucie Hloušová
Informatika Bc. Lukáš Rédl
Dějepis Bc. Lukáš Rédl
Výchova k občanství Mgr. Pavla Dvořáková
Fyzika Mgr. Hana Koptová
Chemie Mgr. Jaroslava Dörrerová
Přírodopis Mgr. Jaroslava Dörrerová
Zeměpis Mgr. Josef Zimola
Hudební výchova Mgr.  Alena Pohanková
Výtvarná výchova Mgr. Edita Plíhalová
Tělesná výchova Mgr. Libor Kucza
Výchova ke zdraví Mgr. Libor Kucza
Pracovní činnosti Mgr. Hana Koptová
předmět vyučující
Příprava k přijímacím zk. I. Mgr. Alena Pohanková
Příprava k přijímacím zk. I. Mgr. Lucie Hloušová
Konverzace v anglickém jazyce Jaroslava Malcová
Peníze v teorii a praxi Bc. Lukáš Rédl
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová

3. 10. 2023 – ÚŘAD PRÁCE (beseda)

Adopce klokana uru

Dne 27. 5. 2022 jsme se vypravili do Havlíčkova Brodu. Prošli jsme si krásný PARK BUDOUCNOST. Navštívivili jsme PŘÍRODOVĚDNÉ CENTRUM A PLANETÁRIUM na ZŠ Nuselské. Žákům se velmi líbil 3D film i následná přednáška v planetáriu. Následoval menší rozchod na náměstí. Jako dopravu jsme zvolili autobus i vlak 😊.