Stránky 9. třídy

ZÁŘÍ 2023

4. 9. –  ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU (1. vyučovací hodina)

5. 9. – 7. 9. – TŘÍDNICKÉ PRÁCE (konec vyučování po tyto dny ve 12:30)

11. 9.  – ZAHÁJENÍ VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ

29. 9. – ŘEDITELSKÉ VOLNO

 

ŘÍJEN 2023

3. 10. – ÚŘAD PRÁCE JIHLAVA (beseda)

26. 10. – 27. 10 – PODZIMNÍ PRÁZDNINY

30. 10. – TŘÍDNÍ SCHŮZKA (16:00)

 

LISTOPAD 2023

PROSINEC 2023 a LEDEN 2024

5. 12. 2023 – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

20. 12. 2023 – DEVÁŤÁCI UČITELI – VÝUKA NA PRVNÍM STUPNI

21. 12. 2023 – VÁNOČNÍ BESÍDKA, NÁVŠTĚVA MUZEA

22. 12. 2023 – SOUTĚŽ O NEJLÉPE VYZDOBENOU TŘÍDU S VÁNOČNÍ TÉMATIKOU – HLASOVÁNÍ, VYHODNOCENÍ

23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 – VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

11. 1.  – PEDAGOGICKÉ ODPOLEDNE (15:00 – 17:30)

ÚNOR 2024

2. 2. – POLOLETNÍ PRÁZDNINY

12. 2. – 18. 2. – JARNÍ PRÁZDNINY

 

BŘEZEN 2024

26. 3. – TŘÍDNÍ SCHŮZKA (16:00)

28. 3. – VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

 

DUBEN 2024

KVĚTEN 2024

22. 5. – PEDAGOGICKÉ ODPOLEDNE (15:00 – 17:30)

 

ČERVEN 2024

29. 6. – ZAČÍNAJÍ HLAVNÍ PRÁZDNINY (vyučování ve školním roce 2023/2024 začne 2. září 2024)

  • Kmenová učebna se nachází ve druhém poschodí školy.
  • Třídní učitelkou je Mgr. Pavla Dvořáková.
  • Ve třídě je celkem 24 žáků – z toho 11 chlapců a 13 dívek.
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Pavla Dvořáková
Německý jazyk Mgr. Edita Plíhalová
Ruský jazyk Mgr. Libor Kucza
Anglický jazyk Jaroslava Malcová
Matematika Mgr. Lucie Hloušová
Informatika Ing. Michal Ščepka
Dějepis Mgr. Josef Zimola
Výchova k občanství Mgr. Pavla Dvořáková
Fyzika Mgr. Hana Koptová
Chemie Mgr. Jaroslava Dörrerová
Přírodopis Mgr. Jaroslava Dörrerová
Zeměpis Mgr. Josef Zimola
Hudební výchova Mgr.  Alena Pohanková
Výtvarná výchova Mgr. Edita Plíhalová
Tělesná výchova Mgr. Libor Kucza
Výchova ke zdraví Mgr. Libor Kucza
Pracovní činnosti Mgr. Hana Koptová
předmět vyučující
Příprava k přijímacím zk. I. Mgr. Alena Pohanková
Příprava k přijímacím zk. I. Mgr. Lucie Hloušová
Konverzace v anglickém jazyce Jaroslava Malcová
Peníze v teorii a praxi Ing. Michal Ščepka
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová

1.3.2024 – Okresní kolo Chemické olympiády

V pátek 1.3.2024 proběhlo okresní kolo Chemické olympiády. Z naší školy dostali pozvánku tito žáci: Aneta Ampapová, Tomáš Burda a Klára Mikolajková. Po důkladné přípravě a školním kole, ve kterém byly i praktické laboratorní úkoly, vyrazili na zkušenou. Byl to pro ně nový zážitek. Vedli si dobře, nenechali se zaskočit. Nicméně konkurence byla lepší a naše umístění u Kláry Mikolajkové na 7. místě, Tomáše Burdy na 15. místě a Anety Ampapové na 19. místě bohužel nestačilo na postup do krajského kola. Nicméně velmi žákům děkujeme za odvahu a reprezentaci školy.

 9.2.2024 Školní kolo chemické olympiády 

Po krásných výsledcích v celostátní soutěži Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, se naši zdejší mladí chemici – Aneta Ampapová, Tomáš Burda, Klára Mikolajková a Veronika Součková – zúčastnili školního kola. V tomto kole měli žáci za úkol test teoretický, ale museli také prokázat znalosti praktické. Při práci v laboratoři museli prokázat obratnost, znalosti a svou práci zhodnotit a podložit vysvětlením. Žáci si vedli velmi dobře, prokázali jak znalosti teoretické, tak obstáli i v praktickém plnění praktických úkolů. Tři z nich byli pozvání do Okresního kola chemické olympiády, jež se bude konat 1.3. v Jihlavě, na ZŠ  Otokara Březiny. Budeme držet palce. aby tato zkušenost přinesla žákům zážitek, který je v životě posune.

3. 10. 2023 – ÚŘAD PRÁCE (beseda)

28.11.2023 EXKURZE DO JE DUKOVANY A PVE DALEŠICE

Na konci listopadu se vybraní žáci vydali za poznáváním energie z Vysočiny. Žáci společně s pedagogickým doprovodem nejdříve zavítali do přečerpávací vodní elektrárny Dalešice, kde si prohlédli největší sypanou hráz v Evropě a vystavenou Francisovu turbínu ve skutečné velikosti. V infocentru vodní elektrárny se žáci díky poutavé videoprojekci seznámili s principem elektrárny a prohlédli si obrazové tabule s historií stavby, s charakteristikou vodního díla Dalešice a s přírodním bohatstvím nedaleké Mohelenské hadcové stepi, na kterou jsme též zavítali. Přálo nám letos štěstí, neboť žáci mohli ve strojovně na vlastní zkušenost pocítit, když se uvedla do činnosti 1 ze 4 Francisových reverzních turbín. Poté jsme se přesunuli do infocentra JE Dukovany, kde se v kinosále žáci dozvěděli o základech jaderné fyziky, o jaderné bezpečnosti a top novinkou byla pro nás všechny i virtuální prohlídka celé jaderné elektrárny, která měla velký ohlas. Spolu s průvodci jsme pak postupně prošli názorné trojrozměrné modely reaktoru, celého reaktorového bloku, model ukládání použitého jaderného paliva a v závěru si žáci pohráli v herním centrum.

5. 12. 2023

Mikuláš chodil i u nás ve škole. Samozřejmě měl pořádnou bandu čertů. Andílci nesměli chybět. Všechny děti Mikuláš obdaroval. Od těch nejmenších ve školce, až po ty nejstarší ve škole. Věříme, že si tento den všichni užili.

Dne 20. 12. 2023 si naši deváťáci zkusili být na chvíli učiteli. Zvládli to velmi dobře. Musím je pochválit. Možná se mezi nimi skrývá budocí pan učitel/paní učitelka :).

 

Naši žáci v soutěži Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

Ve dnech 12. 12.–14. 12. 2023 se v našem regionu uskutečnila krajská kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Naši tři žáci 9.třídy, Klára Mikolajková, Tomáš Burda a Aneta Ampapová, soutěžili ve třídách ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod. Z tohoto kola postupuje do regionálního finále vždy jen 30 žáků, v letošním roce se krajského kola zúčastnilo 490 žáků. Napjatě jsme čekali na výsledky. Po soutěži jsme si sdělili dojmy a odhadovali své výsledky. V předvánoční večer byly zveřejněny výsledky. Nejlepšího umístění dosáhla Klára Mikolajková, jež díky rozdílu jednoho bodu, bohužel, do regionálního kola nepostoupila. Jediný bod. Zamrzelo to, ale naši žáci uspěli na krásných předních místech v tak široké konkurenci. Této soutěže jsme se zúčastnili poprvé, bez příprav, šlo se jen s tím, co se odučilo během hodin chemie. Jsem dětem velmi vděčná, vážím si jejich práce v 8. i 9.třídě v rámci chemie. Odvedly tak velký kus práce a píle. Jako jejich učitelka jsem hrdá na jejich výsledky a smekám před jejich odvahou změřit své znalosti v takové konkurenci a tím i reprezentovat naši základní školu. S velkými díky jim držím palce v dalším, věřím, že úspěšném, studiu. Děkuji vám, Klárko, Tome, Anetko.