Stránky 9. třídy

12. 2. 2021 – IKAROS – p. Hořák
15. 2. 2021 – Chytré tělo – p. Zezula
10. 3. 2021- Mobilní planetárium
16. 3. 2021 – DKO – Magický Senegal
30. 3. 2021 – Divadélko pro školy
21. 5. 2021 – ZOO Podpovrch
  • Kmenovou učebnu 8. třídy nalezneme v 1. poschodí školy.
  • Třídní učitelka je RNDr. Ivana Bušová
  • Ve třídě je celkem 23 žáků.
  • Chlapců je 13 a dívek 10.

český jazyk Mgr. Pavla Dvořáková
anglický jazyk Mgr. Petra Koubková
německý jazyk Mgr. Edita Plíhalová
matematika RNDr. Ivana Bušová
dějepis Bc. Lukáš Rédl
výchova k občanství Mgr. Pavla Dvořáková
fyzika Mgr. Hana Koptová
chemie Mgr. Jaroslava Dörrerová
přírodopis Mgr. Jaroslava Dörrerová
zeměpis Mgr. Libor Kucza
hudební výchova Mgr. Alena Pohanková
výtvarná výchova Mgr. Edita Plíhalová
tělesná výchova Mgr. Libor Kucza, Bc. Lukáš Rédl
výchova ke zdraví Mgr. Libor Kucza
pracovní činnosti Mgr. Hana Koptová
seminář z českého jazyka Mgr. Pavla Dvořáková
seminář z ČJ pro dyslektiky Mgr. Alena Pohanková
výpočetní technika Mgr. Jaroslava Dörrerová

PodpoVRCH ZOO Jihlava – ŽIVOT SAVCŮ

V pátek 18.9 jsme v rámci výuky přírodopisu navštívili vzdělávací centrum PodpoVRCH v ZOO Jihlava. Program s názvem Život savců nám pomohl nahlédnout do tajů říše savců z různých biomů. Prakticky jsme poznávali jednotlivé zástupce, pracovali s kostrami, určovali, který savec se čím živí, jak je jeho povrch těla přizpůsoben životním podmínkám a dozvěděli jsme se mnoho dalších zajímavostí ze života těchto živočichů. Program jsme zakončili praktickými ukázkami v ZOO, kde jsme své teoretické znalosti uplatnili v praxi.