Stránky 9. třídy

Středa 30. 3. – Svět pod námi – Muzeum Vysočiny, 9. třída + p. uč Dörrerová (odpolední vyučování bude)

11. 10. – 12. 10.  – Sběr papíru

25. 10.  – Pedagogické odpoledne

27. 10. – 29. 10. – Podzimní prázdniny

30. 11.  – Promítání dokumentárního snímku: V síti za školou

27. 11. 2021 – Vánoční dílničky – ZRUŠENO

3. 12. – Mikuláš v ZŠ

7. 12. – Adventní program II. stupně

21. 12. – Třídní besídka

23. 12. – 31. 12 – Vánoční prázdniny

20. 1. – Pedagogické odpoledne – online

4. 2. – Pololetní prázdniny

  • Kmenovou učebnu 9. třídy nalezneme v 1. poschodí školy.
  • Třídní učitelka je Mgr. Alena Pohanková
  • Ve třídě je celkem 23 žáků.
  • Chlapců je 13 a dívek 10.

Český jazyk a literatura Mgr. Alena Pohanková

Anglický jazyk Mgr. Petra Koubková

Německý jazyk Mgr. Edita Plíhalová

Matematika Mgr. Tereza Štěpánová

Informatika Mgr. Dörrerová Jaroslava

Dějepis Bc. Lukáš Rédl

Výchova k občanství Mgr. Edita Plíhalová

Fyzika Mgr. Hana Koptová

Přírodopis Mgr. Dörrerová Jaroslava

Zeměpis Mgr. Libor Kucza

Hudební výchova Mgr. Alena Pohanková

Výtvarná výchova Mgr. Edita Plíhalová

Tělesná výchova – dívky Mgr. Milan Sochor

Tělesná výchova – chlapci Mgr. Libor Kucza

Pracovní činnosti Mgr. Hana Koptová

Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Petra Koubková

Seminář z českého jazyka Mgr. Pavla Dvořáková

Peníze v teorii a praxi Bc. Lukáš Rédl

Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová

Pedagogická intervence Mgr. Pavla Dvořáková

Sportovní aktivity Bc. Lukáš Rédl

Výpočetní technika Mgr. Jaroslava Dörrerová

Výtvarné činnosti Mgr. Štěpánka Maryšková

Pochybné suvenýry – envirometální centrum PodpoVRCHEM v Zoo Jihlava 1.10.2021

Návštěva enviromentálního centra PodpoVRCHEM v jihlavské Zoo rozšířila naše obzory o učivu týkajícího se problematiky pašování zvířat, vajec, rostlin a jiných přírodnin. Pronikli jsme do tohoto tématu hluboko a dozvěděli se spoustu zajímavých, pro život přínosných, informací, které jistě v životě použijeme, protože cestovat bude jistě každý z nás. Nezavírejme před touto problematikou oči, je to svět kolem nás.

PodpoVRCH ZOO Jihlava – ŽIVOT SAVCŮ

V pátek 18.9 jsme v rámci výuky přírodopisu navštívili vzdělávací centrum PodpoVRCH v ZOO Jihlava. Program s názvem Život savců nám pomohl nahlédnout do tajů říše savců z různých biomů. Prakticky jsme poznávali jednotlivé zástupce, pracovali s kostrami, určovali, který savec se čím živí, jak je jeho povrch těla přizpůsoben životním podmínkám a dozvěděli jsme se mnoho dalších zajímavostí ze života těchto živočichů. Program jsme zakončili praktickými ukázkami v ZOO, kde jsme své teoretické znalosti uplatnili v praxi.