Aktuální informace k testování od 6. prosince

Z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, vydaného 20. listopadu 2021, plyne povinnost realizovat od 6. prosince 2021 vždy v první vyučovací den v týdnu na celém území ČR testování žáků základních škol. Tato povinnost se týká pouze žáků, kteří nejsou očkováni a zároveň neprodělali v posledních 180 dnech onemocnění covid-19. Průběh testování žáků bude obdobný, jako v minulých týdnech, tzn. žáci se budou testovat antigenními testy.

Mgr. Hana Švaříčková

ředitelka školy