Bezplatné testování

Vážení rodiče,

na základě informací od paní vedoucí Krajské hygienické stanice kraje Vysočina upozorňujeme, že RT-PCR test ze slin (prováděný zdravotníkem), který si můžete zvolit jako šetrnější a přesnější metodu pro testování svého dítěte, je bezplatný a nezapočítává se do testů, na které má Vaše dítě ze zákona nárok. Pokud si tento způsob testování zvolíte, nadále má Vaše dítě nárok na další dva RT-PCR testy v kalendářním měsíci a 1x antigenní test každých 7 dní.

Při volbě provedení  RT-PCR testu ze slin je oficiální výsledek zdravotnickým zařízením zanesen do ISIN/čTečky a funguje jako doklad o bezinfekčnosti.