Distanční výuka – DŮLEŽITÉ

 Distanční výuka bude zajištěna přes školní účty a učebnu a potrvá do pátku.
Obědy mají žáci automaticky odhlášeny. Pokud by měl někdo žáků zájem o oběd, musí si jej přihlásit u vedoucí ŠJ a vyzvednou v době od 11:00 do 12:00. Vstup do jídelny bude umožněn zadním vchodem (za vchodem do MŠ).
Bližší informace obdrží zákonní zástupci žáků od třídních učitelů. O vývoji situace budeme informovat i prostřednictvím webových stránek.