Elektronická žákovská knížka v Bakalářích

Instruktážní video pro rodiče k Bakalářům

Informace pro rodiče dětí  Základní školy Luka nad Jihlavou

Přihlašovací údaje si důkladně uschovejte, budou platné během celé školní docházky. Údaje pro rodiče, prosím, neposkytujte žákům, je zde možné zneužití, toto je upozornění od tvůrců Bakalářů.

Děti dostaly do svých školních gmailů přihlašovací údaje pro žáky 29.1.2021.

Všechny údaje pro přístup k webu si pečlivě uschovejte!!!! Děkujeme.

Zde jsou informace k přihlášení do systému Bakaláři, kde najdete elektronickou žákovskou knížku, třídní knihu – kontrola zameškaných hodin Vašeho dítěte. Můžete v položce Komens zaslat vyučujícím  či ředitelství zprávu, patřičného příjemce si vyberete.  Lze se zde také podívat na rozvrh stálý či aktuální v daném týdnu – zaznamenání změn, pokud nastanou.

A další funkce jako např. domácí úkoly. Ale jelikož využíváme gmaily a děti si zvykly na ukládání do učeben, necháme výuku zachovánu zde. Nevýhodou webové aplikace Bakaláři  je, že se zpomaluje s množstvím připojených uživatelů – zkušenosti ze škol, které právě pro nemožnost připojení v nejvytíženější časy přešly na jiné zadávání úkolů než v Bakalářích, např. Moodle, Teams… Proto zůstáváme na dobře fungující platformě G Suite pro vzdělávání, jejíž součástí je Classroom/Učebna a Gmail. Viz manuál pro distanční výuku na webu naší školy.

Praktická ukázka webové verze Bakaláři je v přiloženém videu.

Pokud nebude fungovat odkaz na webu školy  www.zsluka.net. Použijte adresu: https://zsmsluka.bakalari.cz

Vždy užijte celé: bez https:// nebude správně přesměrováno k přihlášení do systému.

Toto přihlášení funguje i přes mobilní telefon, u některých značek mobilních telefonů se nemusí všechny dostupné funkce, jež jsou viditelné na počítači,  zobrazit i na Vašem mobilním telefonu. Některé Vám mohou na telefonu chybět. Přihlásíte-li se přes počítač, nabídka bude vždy kompletní.

Dále existuje mobilní aplikace Bakaláři OnLine určená pro rodiče, žáky i učitele.

Máte-li na škole dvě či více dětí, je možné účty propojit a přihlášením na jednoho žáka se podívat i na další Vaše děti. Nemusíte se hlásit ke každému dítku přes jiné přihlašovací údaje.