Elektronické žákovské knížky

Vážení rodiče,

od druhého pololetí školního roku 2020/2021 zavádíme elektronické žákovské knížky (EŽK). Reagujeme tak na Vaše žádosti o rychlejší a vyšší informovanost o hodnocení svých dětí.  Cílem tohoto kroku je zlepšit komfort rodičů i samotných žáků. Chápeme, že jde o poměrně zásadní změnu, která nám ale usnadní komunikaci a předávání informací o žákovi mezi rodičem a učitelem. Rodič může kontrolovat nové známky nebo sdělení od učitelů přímo na www stránkách a zpětně na ně reagovat. Vstup do aplikace Bakalář bude možný přímo z webových stránek školy nebo si aplikaci budete moct stáhnout do svých telefonů. Bližší informace k používání EŽK budou zveřejňovány na webových stránkách školy a samozřejmě budete informování třídními učiteli formou e-mailu.