Informace a doporučení k mimořádným opatřením z MŠMT pro školní rok 2021/2022

Hygienická opatření

U vstupu do školy, na každém patře, u tělocvičny, školní jídelny budou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. Každý žák si po příchodu do budovy důkladně umyje ruce a provede dezinfekci. Doporučuje se používat jednorázové kapesníky. Žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy. Pokud žák trpí chronickým onemocněním, jehož příznaky jsou rýma, kašel, musí zákonný zástupce prokázat bezinfekčnost žáka. Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem.

Preventivní screeningové testování žáků

Proběhne s frekvencí 3x po sobě. První test se provede 2. 9., druhý test 6. 9. a třetí test 9. 9. 2021 první hodinu přítomnosti žáka ve škole (v ranní družině se žáci netestují). Preventivního testování se neúčastní žáci, kteří mají řádně dokončené očkování (14 dní od poslední dávky) nebo nemoc COVID-19 prodělali a od této doby neuběhlo 180 dnů. Testování ve škole lze nahradit platným negativním testem z odběrového místa (nutno prokázat ve škole). Pokud žák neabsolvuje toto testování, má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školského zařízení (ve třídě při výuce i ve společných prostorách), nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, zpívat a při konzumaci dodržovat 1,5 metru rozestup. Pokud žák odmítne povinnost ochrany dýchacích cest, nemůže mu škola zajistit prezenční ani distanční výuku.

U preventivního testování žáků 1. – 3. tříd může být přítomen zákonný zástupce či jiná třetí osoba, která je pověřena zákonným zástupcem a s touto asistencí souhlasí.

V případě pozitivního výsledku antigenního testu je žák izolován a zákonný zástupce je kontaktován. Zák. zástupce obdrží potvrzení o pozitivním výsledku a je povinen informovat ošetřujícího lékaře žáka. Žák se vrací k prezenční výuce po předložení negativního PCR testu nebo po skončení povinné izolace (potvrzení vydává lékař).

Více informací najdete v manuálu vydaném MŠMT, který najdete v sekci Nepřehlédněte.