Informace k distanční výuce

Distanční výuka bude probíhat od zítřka 10. 11. do pátku 12. 11. 2021 přes školní účty v učebně. Od 5. do 9. třídy následovně:
předměty M,ČJ, AJ budou probíhat formou online hodin bude-li to možné přesně podle rozvrhu (více v učebně),
předměty NJ, RJ, Prv, PŘ, VL, D, Z, Fy, Ch budou probíhat formou zadávání práce do učebny.
Do výchovných předmětů práce zadávaná nebude.
1. – 4. třídy tematické vyučování.
Zítřejší plavecký výcvik 3.A a 5. třídy je zrušen.