Informace k nadcházejícím dnům

V pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. jsou vyhlášeny volné dny podle § 24 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. (lze čerpat ošetřovné – škola nevydává potvrzení). Na ně plynule navazují vánoční prázdniny, žáci by se do školy měli vrátit v pondělí 4. ledna 2021. Pokud nenastane změna ze strany MŠMT, bude výuka pokračovat v nynějším systému výuky – žáci prvního stupně a deváté ročníky se budou vzdělávat prezenčně, žáci 6., 7. a 8. ročníku rotačním způsobem (v liché týdny se prezenčně vzdělávají žáci sedmých ročníků, v sudých týdnech se vzdělávají prezenčně žáci šestého a osmého ročníku). 4. ledna tedy nastoupí do školy žáci prvního stupně, sedmých ročníků a devátých ročníků.

Vzhledem k rekonstrukci školy došlo ke změně umístění tříd. Třídy 2. A, 4. třída, 5. B, 9. A a 9. B jsou nyní umístěny v přízemí budovy.