Informace k novému školnímu roku

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Od 1. 9. 2022 se budou žáci 1. tříd vzdělávat na Denním stacionáři Pohodář v Lukách nad Jihlavou, nám. 9. května 357.
Žáci, navštěvující ranní družinu, která zůstane v přízemí v budově školy, budou bezpečně odvedeni pedagogickým pracovníkem do svých tříd na Stacionáři. Stejně tak bude zajištěn odvod žáků ze Stacionáře do jídelny a odpolední družiny. Družina bude mít zřízenou samostatnou šatnu, kde si budou moci účastníci družiny odkládat svršky a přezouvat se (přezůvky si budou moci nechat v šatně po celou dobu docházky do družiny). V této šatně se budou moci přezouvat i žáci, kteří se přihlásí do náboženství. Náboženství bude zahájeno v pondělí 12. 9. 2022. Žáci budou odvedeni ze Stacionáře do budovy školy, kde bude náboženství probíhat (5. vyuč. hodinu) a poté půjdou s pedag. dozorem na oběd a do družiny.
Bezpečný přesun z budovy školy na Stacionář a zpět bude zajištěn. Plánované stavební práce neohrozí tento přesun (budou se provádět na mostě přes řeku nikoliv na náměstí).

Informace k zahájení školního roku 2022/2023
Zahájení školního roku bude ve čtvrtek 1. 9. 2022 v budově školy a 1. třídy v budově Stacionáře. Toto zahájení je plánované na 1. vyučovací hodinu, poté odchází žáci domů, nebo do družiny. Ranní družina v tento den není. Žáci mají již od 1. září nárok na oběd. Obědy je nutné přihlásit u vedoucí školní jídelny na tel. čísle: 567219215 v dostatečném předstihu.

V pátek 2. 9. budou žáci ve třídě s třídními učiteli a vyučování bude končit takto:

1. třídy  – v 10:50;
2. třídy – v 11:15;
3. třídy – v 11:30;
4. třídy – 11:45;
5. třída a 6. třída – 12:00;
7. třídy – 12:10;
8. třída a  9. třídy – 12:20

Výuka plavání 3. a 4. tříd bude probíhat pravidelně jednou za týden v pátek a bude zahájena od pátku 9. 9. 2022.
Plánované ředitelské volno připadne na 29. a 30. 9. 2022.