Informace k přijímání cizinců s dočasnou ochranou

Po dohodě se zřizovatelem preferujeme zřízení adaptační školní skupiny pro děti a žáky z Ukrajiny. V této skupině bude žákům zajištěna primárně výuka češtiny. Pro psychickou pohodu děti jsou vhodné volnočasové aktivity ve skupinách vrstevníků, je důležité aktivně jim pomoci osvojit si základy českého jazyka formou přiměřenou jejich věku. Tato aktivita bude poskytována v rámci doplňkové činnosti jako mimoškolní aktivity pro děti, které nejsou přijaty ke vzdělávání ve škole.

Důležité je, aby se dítě do školy těšilo a nevnímalo pobyt ve škole v novém kolektivu bez jazykové znalosti jako další stresující událost. V každém případě je však nástup do školy uprostřed školního roku pro každé dítě náročný, a není nutné na přijetí do školy spěchat.
Další informace ohledně zápisu dětí z Ukrajiny do školy na příští školní rok (termín II.) najdete na našich webových stránkách na záložce Zápis do 1. třídy.
Pokud se zákonný zástupce rozhodne dítě do základní školy zapsat, je to jeho právo, a může tak učinit kdykoliv. Zabezpečení školní docházky je zejména úkolem obce, na jejímž území má dítě místo pobytu. V tomto případě je nutné si e-mailem (svarickova@zsluka.net) domluvit schůzku s paní ředitelkou. Potřebné dokumenty najdete zde a jejich překlad zde. Všechny dokumenty však musí být škole doručeny v češtině.