Informace k testování žáků – uchazečů ke vzdělávání na SŠ

Žáci 9. ročníků, kteří budou konat jednotnou přijímací zkoušku na SŠ, budou testováni na přítomnost viru SARS-CoV-2 ve dnech 27., 28. 4. 2021 takto:

 

27. 4. 2021 ve 13:00 – 9. A (2. konzultační skupina – pravidelně navštěvující konzultace v úterý ve 13:00 a 14:00)  – skupinu si vyzvedne testující učitel ve 12:55 před hlavním vchodem do školy

27. 4. 2021 ve 13:30 – 9. A (1. konzultační skupina – pravidelně navštěvující konzultace v pondělí ve 13:00 a 14:00) – skupinu si vyzvedne testující učitel ve 13:25 před hlavním vchodem do školy

27. 4. 2021 ve 14:00 – 9. A, 9. B (žáci, kteří se pravidelných konzultací neúčastní) – skupinu si vyzvedne testující učitel ve 13:55 před hlavním vchodem do školy

 

28. 4. 2021 ve 13:00 – 9. B (1. konzultační skupina – pravidelně navštěvující konzultace ve středu ve 13:00 a 14:00) – skupinu si vyzvedne testující učitel ve 12:55 před hlavním vchodem do školy

28. 4. 2021 ve 13:30 – 9. B (2. konzultační skupina – pravidelně navštěvující konzultace ve čtvrtek ve 13:00 a 14:00) – skupinu si vyzvedne testující učitel ve 13:25 před hlavním vchodem do školy

28. 4. 2021 ve 14:00 – 9. B (3. konzultační skupina – pravidelně navštěvující konzultace v pátek ve 13:00) – skupinu si vyzvedne testující učitel ve 13:55 před hlavním vchodem do školy

 

Žáci 5. ročníků hlásící se na víceletá gymnázia, budou testováni na přítomnost viru SARS-CoV-2ve čtvrtek 29. 4. 2021 ve své třídě v rámci povinného pravidelného testování.

 

Všichni testovaní žáci obdrží Potvrzení o provedení testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 pro účely přijímacího řízení, kde bude uvedeno datum provedení testu (výsledek nesmí být starší než 7 dnů) a zda byl test pozitivní či negativní. V případě negativního výsledku uchazeč předloží potvrzení vydané základní školou na střední škole, ve které bude konat jednotnou přijímací zkoušku. V případě pozitivního výsledku je zákonný zástupce žáka povinen telefonicky nebo jiným obvyklým způsobem informovat o pozitivním výsledku preventivního testu provedeného ve škole praktického lékaře dítěte, který zajistí provedení RT-PCR testu. Pokud tento test bude negativní, může se žák účastnit jednotné přijímací zkoušky. V případě pozitivního výsledku preventivního RT-PCR testu se postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény. Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

  • dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní
  • dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů
  • certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Bližší informace najdete zde.