Informace ke školní pokladně

Platby do školní pokladny se přiřazují jedenkrát týdně vždy do pátku. Pokud pošlete finanční hotovost např. v pondělí, bude proveden převod prostředků až v pátek.

Při platbě je NUTNÉ uvádět variabilní symbol a jméno.

Platby, které nebude možné spárovat (chybějící variabilní symbol nebo jméno), budou vráceny zpět.

Podrobnější informace zde.