Informace pro 1. třídy

Od úterý 23. 2. 2021 nastupují do školy žáci, kteří byli testováni na koronavirus a měli výsledek testu negativní. Výsledek testu je třeba před nástupem do školy předložit paní učitelce Horké. Žáci, kteří testováni nebyli, nastupují po 14 denní karanténě, tzn. v pondělí 1. 3. 2021.

Vzhledem k nemocnosti paní učitelky Markéty Vaňkové, budou třídy 1. A a 1. B po dobu její pracovní neschopnosti spojeny.

Ranní družinu pro 1. třídy zajišťuje paní učitelka Dagmar Horká. Odpolední družina bude zajištěna vychovateli školní družiny.