Informace pro rodiče žáků 9. třídy

Zákonní zástupci žáků 9. třídy si vyzvednou u výchovné poradkyně Mgr. Evy Jakoubkové  Zápisový lístek a Přihlášku na SŠ. Převzetí Zápisového lístku musí zákonný zástupce podepsat, proto není možné jej poslat po žácích. (Zápisový lístek musí podepsat zákonný zástupce, který je uvedený v přihlášce.)
Termín odevzdání přihlášek řediteli střední školy je 1.3.2022. Většina žáků ještě musí pro lékařské potvrzení k pediatrovi, proto by bylo vhodné přihlášky se Zápisovým lístkem vyzvednout ještě tento týden před jarními prázdninami. Po doplnění lékařské prohlídky přihlášky odešlete doporučeným dopisem dané střední škole.
Možnost vyzvednutí:
Před vyučováním  ve škole každý den od 7:10 hod. Konzultační hodiny výchovné poradkyně jsou v úterý od 12:00 do 13:30 hodin.
Přihlášky a ZL budete tento týden moci vyzvednou také ve čtvrtek (10.2.) od 16:00 do 17:00 hod.
Výchovnou poradkyni naleznete v 1. patře v knihovně nebo v přízemí ve třídě 1.A.