Karanténa

KHS nemohla nařídit karanténu žáků, kteří byli v kontaktu s pozitivními žáky.  Obrátili se však  na nás s prosbou, aby se žáci do konce týdne chovali tak, jakoby v karanténě byli, tzn. nenavštěvovali kroužky, nestýkali se s dalšími osobami, atd., aby nedocházelo k dalšímu šíření.