Klasifikace za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k současné epidemiologické situaci a opatřením, které v návaznosti na ni byly vydány, bude Výpis z vysvědčení předán takto:

žáci/žákyně 1. a 2. ročníku dostanou Výpis z vysvědčení ve čtvrtek 28. 1. 2021 při prezenční výuce;

žáky/žákyně 3. – 9. ročníku, popřípadě jejich zákonné zástupce budou třídní učitelé ve čtvrtek informovat o klasifikaci žáka e-mailem. Výpis z vysvědčení si v tomto případě žák/žákyně převezme nejpozději 3 dny po umožnění osobní přítomnosti žáků ve škole.