Nařízené ochranné pomůcky od 1. 3. 2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 2. 2021 musí mít
žáci i pracovníci od 1. 3. 2021 ochranu dýchacích cest, kterým je:

  • Respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující
    minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační
    účinnosti alespoň 95% dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95).
  • Zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně
    všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC