Odhlašování ze ŠD

S účinností od 1.3.2021 je povinnost při odhlašování ze ŠD – PÍSEMNĚ, TELEFONICKY /email
lokvencova@zsluka.net – tel. družina 723257768
Odhlásit žáka/žákyni je možné nejpozději týden před začátkem následujícího měsíce. V případě
neodhlášení bude účtováno školné v plné měsíční výši.
Přihlášení do ŠD
Přihlásit žáka/žákyni do ŠD – PÍSEMNĚ, TELEFONICKY/ na výše uvedený email, telefon/. Nejpozději
týden před začátkem následujícího měsíce, ve kterém bude žák/žákyně/ navštěvovat ŠD. Po domluvě
budou předány dokumenty k zahájení docházky do ŠD.