Organizace školního roku

Organizace školního roku

Ve školním roce 2020 – 2021 pracují ve školní družině tři oddělení.

  1. oddělení – vychovatelka Blanka Lokvencová
  2. oddělení – vychovatelka Lenka Holasová
  3. oddělení – vychovatel Mgr. Miloš Jelínek

Školní družina je umístěna ve stacionáři. 1. a 2. oddělení družiny je ve 4.patře a 3.oddělení družiny je ve 3.patře stacionáře. Družina zde bude po dobu rekonstrukce školy.