Pondělní testování

V pondělí 15. 11. 2021 se budou na základě nepříznivé epidemiologické situace testovat všichni žáci i zaměstnanci včetně očkovaných i těch, kteří prodělali v posledních 180 dnech onemocnění covid-19. Toto testování bude probíhat ve třídách bezprostředně po příchodu žáků do školy (ranní družina proto nebude v pondělí zajištěna)formou antigenního testu – stěr z okraje nosu. Není povolena přítomnost rodičů na tomto testování, proto jsme u žáků 1. a 2. tříd zajistili provedení testu zdravotníky.

V případě pozitivního výsledku antigenního testu se musí žák podrobit PCR testu a okamžitě opustit školu. PCR test hrazený ze zdravotního pojištění je možné absolvovat:

  1. přímo ve škole – tento test provede certifikovaným testem zdravotník
  2. na odběrovém místě (např. Jihlava) po telefonickém objednání u praktického lékaře

PCR test prováděný ve škole bude formou stěru z patra úst a jeho výsledek se dozví zákonní zástupci do pondělní půlnoci. Pokud nesouhlasíte s provedením PCR testu ve škole, je nutné oznámit tuto skutečnost třídnímu učiteli do čtvrtka emailem touto formou:

Nesouhlasím s RT-PCR testováním dne 15. 11. 2021 svého dítěte příjmení, jméno, datum narození a třída

Beru na vědomí povinnost absolvovat PCR test v případě pozitivního výsledku antigenního testu v certifikované laboratoři na doporučení praktického lékaře a o výsledku školu neprodleně informovat.

O případném další postupu při výskytu pozitivních PCR testů Vás budeme průběžně informovat na stránkách školy a třídní učitelé formou emailu.

Z důvodu možného výskytu pozitivních testů se nebude v pondělí konat náboženství ani povinně volitelné předměty, na které se žáci spojují z různých tříd. Rovněž bude zajištěn postupný odchod žáků na oběd v průběhu poslední vyučovací hodiny. Odpolední družina bude zajištěna tak, aby nedošlo ke spojování tříd, tzn. každá třída bude oddělena.