Prevence proti výskytu vší

PREVENCE PROTI VÝSKYTU VŠÍ
Ve škole se v některých třídách opět objevily vši.
Prosíme rodiče, aby důkladně prohlédli vlasy svým dětem a v případě výskytu vší provedli důsledně všechna potřebná opatření proti jejich dalšímu šíření, včetně informace třídním vyučujícím a omluvení žáka ze školy po dobu nezbytně nutnou k odstranění parazitů. Předejdeme tak opakovanému šíření vší mezi dětmi.

Věnujte, prosíme, pozornost následujícím informacím:

VEŠ DĚTSKÁ

Veš dětská je parazitický hmyz, který může žít pouze ve vlasech lidí bez rozdílu věku, nejčastěji se však vyskytuje u dětí. Nedospělé i dospělé vši se živí sáním krve. Nepříjemné svědivé pocity vši vyvolávají při pohybu ve vlasech, zejména když napadený člověk ulehne na lůžko.

Samičky vši dětské připevňují vajíčka, zvaná hnidy, na vlasy těsně u pokožky. Za celý svůj život, který trvá 3 – 5 týdnů, naklade jedna samička 50 až 150 hnid. Za 7 – 9 dní se z nich líhnou larvy (odborně nazývané nymfy), jež rychle rostou, 3krát se svlékají a za 17 až 25 dní jsou z nich dospělé vši, schopné dalšího rozmnožování. Jestliže včas nepodnikneme potřebná opatření, jsou vlasy v krátké době plné vší a hnid.

Veš dětská nelétá ani neskáče – k přenosu dochází těsným kontaktem s napadenými osobami, při půjčování nebo používání společných pokrývek hlavy, hřebenů apod. Nejsnáze se veš přenáší mezi sourozenci a rodinnými příslušníky, mezi dětmi ve škole nebo při jejich společné letní nebo zimní rekreaci apod.

JAK SE ZBAVIT VŠÍ

  1. POUŽIJTE ODVŠIVOVACÍ PROSTŘEDEK – Nejprve použijte přesně podle návodu odvšivovací prostředek z lékárny. V lékárně si vyžádejte zdravotnický prostředek na odvšivení, který je účinnější než kosmetické prostředky. Na příbalovém letáku je uvedeno i za jak dlouho je nutné odvšivení opakovat, pokud se napoprvé nepodařilo. Druhé odvšivení se doporučuje udělat vždy (ne dříve než za týden), aby se zlikvidovaly přežívající hnidy a z nich vylíhlé larvy. Nejúčinnější je pravidelné vyčesávání vlasů nad světlou podložkou, např. nad vanou, umyvadlem. Vyčesávání provádějte nejlépe každý den, minimálně 1x za 3 dny. Vyčesávání vší se má provádět od kořínků vlasů alespoň 5 minut z celého povrchu vlasaté části hlavy. Vyčesávání vší a odstraňování hnid je snazší po umytí hlavy, kdy jsou vši méně pohyblivé. Do vody na opláchnutí vlasů je možné přidat ocet (asi 5-10 lžic na 1 litr vody).
  2. ODSTRAŇTE VŠECHNY HNIDY Mezi mrtvými hnidami stačí jedna živá a problém je zde opět. Pro první „hrubé“ odstranění lze použít hustý hřeben, tzv. všiváček (lze jej koupit nebo je přiložen k některým přípravkům). Pro celkový úspěch je nezbytná i druhá fáze – stažení zbývajících hnid ručně. Tato činnost je velmi zdlouhavá a pracná, ale pro úspěch celého procesu nezbytná.
  3. SLEDUJTE ÚČINEK Účinnost léčby je nutno kontrolovat – důkladnou prohlídkou hlavy po dobu alespoň tří týdnů po odvšivovací proceduře. Abyste nákazu skutečně zlikvidovali je třeba: vydezinfikovat všechny hřebeny a kartáče v rodině, vyprat a vyžehlit zejm. ložní prádlo. Zkontrolovat vlasy všech členů rodiny.
  4. CO DĚLAT, KDYŽ PŘÍPRAVEK NEZABERE? Příčin, proč se nepodaří vši napoprvé zlikvidovat, může být více: odolnost vší proti zvolenému preparátu – pak je třeba vyzkoušet jiný; nedodržení postupu (množství, četnost) – je nutno přesně dodržovat návod; nedostatečné mechanické odstranění hnid – v celém procesu je tento krok nejdůležitější; nedůslednost ostatních rodičů ve třídě (nákaza se potom šíří a opakuje ve velmi krátkých intervalech) – nutná důslednost a zodpovědnost všech rodičů ve třídě!
  5. VLASY PRAVIDELNĚ PROHLÍŽEJTE Jedinou prevencí proti vším jsou pravidelné a časté prohlídky vlasů a event. zásah hned v počátečním stadiu výskytu vší.

PŘÍPRAVKY

Přípravků je v poslední době velké množství a jejich účinnost není vždy 100%.

Zdravotnické přípravky jsou mnohem účinnější než kosmetické přípravky.

Zdravotnické přípravky např.:

Diffusil H Forte – sprej, používá se při nalezení živých vší

Diffusil Care

Povinnosti rodičů:

– okamžitě nahlásit třídnímu učiteli a vedení školy výskyt vší, či hnid u dítěte

– zabezpečit takové ošetření hlavy dítěte, aby byly odstraněny jak vši, tak hnidy

– dítě může nastoupit do školy až po splnění předchozích bodů

Povinnosti školy: – informovat rodiče

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Informace Krajské hygienické stanice k výskytu vší ve školách

Doporučení pro rodiče

Podle § 31 odst. 1, písm. a) zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění, je rodič (zákonný zástupce) povinen pečovat o zdraví nezletilého dítěte. Je tedy i povinen sledovat výskyt vší a při zaznamenaném výskytu vší je rovněž povinen zajistit neodkladně léčbu tj. odvšivení dítěte. K odvšivování může použít pouze k tomu účelu určené přípravky či prostředky a musí dodržet jejich návod k použití. Odvšivovací přípravky je možno aplikovat pouze při zjištěném výskytu živých vší. Preventivní aplikace jakýchkoliv přípravků proti vším nemá smysl, protože po umytí vlasů účinek všech odvšivovacích přípravků mizí. Opakovaná preventivní aplikace odvšivovacích přípravků představuje zbytečné a neúměrné zatěžování dětského organizmu. Zavšivení dítěte lze prokázat nebo vyloučit pouze vyčesáváním vší pomocí speciálního hřebínku tzv. „všiváčku“ (běžně k dostání v drogeriích a zdravotnických potřebách). Vyčesávání vší se má provádět od kořínků vlasů alespoň 5 minut z celého povrchu vlasaté části hlavy. Vyčesávání vší je vhodné provádět nad světlou podložkou, popř. nad umyvadlem či vanou, na které jsou vyčesané vši dobře viditelné. Pravidelné vyčesávání vlasů všiváčky představuje jedinou možnost účinné prevence před šířením vší. Opakovaným a důkladným vyčesáváním vší všiváčkem (alespoň každý třetí den) lze docílit úplného vymizení vší i bez aplikace odvšivovacích přípravků. (U některých typů delších vlasů je však vyčesání všech vší technicky neproveditelné.) Rovněž ostříhání vlasů na méně než 0,8 cm je další osvědčená metoda jak zamezit výskytu vší. Obecně platí, že po aplikaci jakéhokoliv přípravku proti vším dle návodu nebo po důkladném vyčesání vší „všiváčkem“, je možno považovat dítě za neinfekční a zařazovat ho do dětského kolektivu.

Problematika odvšivování dětí

V roce 2003 byla zaznamenána rezistence vši dětské na tehdy jediný volně dostupný léčivý přípravek a vývoj nového účinného léčivého přípravku proti vším se bohužel opozdil. Z tohoto důvodu se veš dětská v ČR značně rozšířila a následně vzrostla poptávka po odvšivovacích přípravcích. Na trhu se proto objevilo mnoho nových přípravků, které se začaly v lékárnách prodávat jako přípravky proti vším. Většinou se ale nejedná o léčivé přípravky či prostředky s ověřovanou účinností, ale o kosmetické prostředky s tzv. vedlejším antiparazitárním účinkem. Účinnost těchto kosmetických prostředků nemůže být ani ověřována, protože dle zákonných ustanovení přípravky uváděné na trh jako kosmetické prostředky nesmí obsahovat účinné látky na hubení vší a nesmí být prodávány za účelem léčby infekčních onemocnění tj. ani k léčbě pedikulózy(zavšivení). Kosmetické prostředky jsou proto prodávány pouze jako podpůrné přípravky zlepšující kvalitu pokožky či vlasů při výskytu či hubení vší jinými způsoby. Jejich používání za účelem léčby pedikulózy není proto možno v žádném případě oficiálně doporučovat. Účinnost přípravků uváděných na trh jako zdravotnické prostředky neboli pomůcky je založena na mechanickém či fyzikálním způsobu léčby, u které je nepravděpodobný vznik rezistence jako u léčivých přípravků založených na chemickém způsobu léčby. V podstatě všechny dostupné prostředky, které nejsou registrovány jako léčivé přípravky, více nebo méně usnadňují hubení vší vyčesáváním, např. tím, že vši na určitou dobu paralyzují či usnadní pročesávání vlasů. Proto je třeba při koupi každého přípravku proti vším věnovat zvýšenou pozornost deklarovanému účelu a návodu k jeho použití. Přípravek, který by usmrcoval hnidy (vajíčka vší přilepená k vlasům) v současnosti na trhu není. Na rozdíl od dříve používaných odvšivovacích přípravků nové přípravky obsahují účinné látky, které z důvodu ochrany zdraví dětí nepronikají do tkání a proto ani neusmrcují zárodky vší ukryté v hnidách. Ošetření je proto nutné vždy opakovat, aby se usmrtily i vši vylíhlé z hnid, které přežily první ošetření. Nové vši se z nakladených hnid líhnou do devíti dnů, proto se druhá aplikace odvšivovacích přípravků provádí kolem desátého dne po prvním ošetření. Několik dnů po druhém odvšivení je dále nutné provést kontrolu účinnosti odvšivení vyčesáváním vší z vlasů. Pokud při této kontrole budou vyčesány živé vši, použitý neúčinný přípravek nemá smysl dále aplikovat. Je nutné aplikovat jiný odvšivovací přípravek dle návodu nebo s dítětem navštívit lékaře. Při hubení vší vyčesáváním, je nutné důkladně vyčesávat vši dokud se vyskytují, minimálně však ještě dva týdny po nálezu poslední dospělé vši. Hnidy z vlasů nedokáže odstranit žádný přípravek ani hřeben. Jediný způsob jak odstranit hnidy z vlasů je stahovat je po vlasu jednotlivě nehty. Údajně to jde lépe z vlasů navlhčených zředěným octem, popř. s pomocí některého kosmetického přípravku. Hnidy samičky vší přilepují jednotlivě ke kořínkům vlasů. Poté se hnidy vzdalují od pokožky podle toho jak vlas roste tj. cca 0,5 mm za den. Hnidy vzdálené od pokožky hlavy více než 5 mm jsou tedy již prázdné nebo mrtvé. Tyto hnidy dále postupně odrůstají s vlasem dokud nejsou odstřiženy spolu s částí vlasu, na které jsou nalepeny. Přetrvávající výskyt hnid u již ošetřeného dítěte nelze považovat za opakované zavšivení. Pouze spatření živých pohybujících se vší ve vlasech nebo jejich vyčesání všiváčkem je důkazem pokračujícího nebo opakovaného zavšivení a důvodem k aplikaci odvšivovacího přípravku. Opakující se výskyt vší u dětí bohužel někteří rodiče zkoušejí řešit i různými nedovolenými způsoby. Proto na závěr upozorňujeme, že použití petroleje proti vším (případně jiných hořlavých látek), jak bylo před několika lety dokonce “doporučováno” jednou stařenkou v televizi, nepřipadá v žádném případě v úvahu. Petrolej je jednou z frakcí destilace ropy, nemá proto standardní chemické složení a někdy obsahuje značně škodlivé látky s leptavými účinky. Pracovníci KHS se již mnohokrát setkali i s vážným poškozením a poleptáním pokožky hlavy dětí od petroleje. Navíc se jedná o nebezpečné použití hořlaviny a mnohokrát již došlo k vážnému popálení či dokonce uhoření dítěte (viz upozornění hlavního hygienikaČR).