Prezenční vzdělávání dětí vybraných profesí – provoz

Ranní družina od 6,15 – 7,15 hod.

Výuka od 7,15 – 11,20

Oběd v 11,25

Odpolední družina – po obědě do 16,00 hod.

Učebna pro prezenční vzdělávání výše uvedených žáků je připravena vpravo v 1. poschodí ZŠ na konci chodby (učebna 9. B). Ostatní žáci mají družinu ve stacionáři.

Žáci se budou připojovat na online hodiny jejich třídy a zbývající čas budou vypracovávat zadané úkoly z učebny.