Přihlášky do školní družiny 2022/2023

Zápis žáků do školní družiny ve školním roce 2022/2023 pro žáky 1. stupně proběhne 29. 8. a 30. 8. od 8:00 do 13:00 formou vyplnění a odevzdání přihlášky: Zápisní lístek do školní družiny

Přihlášku je možné stáhnout, vytisknout, vyplnit a poslat na mailovou adresu skola@zsluka.net nebo ji v uvedeném termínu odevzdat vedoucí ŠD ve škole. Přednostně budou do školní družiny přijatí žáci 1. a 2. ročník.