Provoz prvních tříd

Pro první třídy umístěné ve stacionáři platí:

Ranní družina je umístěna v budově školy, v 7:10 žáci přechází do Stacionáře (zajistí paní učitelka Čermáková a paní asistentka). Paní učitelka Fejfarová od 7:10 přebírá žáky na Stacionáři do příchodu TU Čermákové. Po vyučování zajistí přesun žáků do jídelny paní asistentka a paní družinářky. Prvňáčci, kteří nepůjdou na oběd zůstávají do 11:05 ve Stacionáři pod dohledem třídních učitelek. Pokud některý žák nebude chodit na oběd, ale bude navštěvovat ŠD, odchází s družinou také v 10:50 a čeká v jídelně.

1. A – každý čtvrtek končí třída 1. A v tělocvičně v 11:05. Žáci se již nevrací do Stacionáře.

1. B – každou středu končí třída 1. B v tělocvičně v 11:05. Žáci se již nevrací do Stacionáře.