Provoz ZŠ Luka nad Jihlavou družina

Provoz družiny

Jelikož v odloučeném pracovišti ve stacionáři mohou být umístěny pouze tři oddělení ŠD, musíme čtvrté oddělení situovat do prostorů školy.

Ranní družina, kvůli složitému přesunu žáků ze stacionáře do budovy školy, kdy jednotlivým třídám bude umožněn přístup v rozdílných časových intervalech, bude po dobu platnosti doporučení realizována pouze pro 1. třídy. V ostatních třídách bude vykonáván ranní dohled nad žáky. Ranní družina i ranní dohled od 6,15 – 7,10 hod.

  1. třídy provoz ve stacionáři – paní učitelka Horká.

Ostatní účastníci ranní družiny budou ve svých třídách pod dohledem pedagogů.

Odpolední družina:

  1. oddělení – 1. třídy – paní vychovatelka Lokvencová – stacionář
  2. oddělení – 2. třídy – pan vychovatel Jelínek – stacionář
  3. oddělení – 3. třída – paní vychovatelka Holasová – stacionář
  4. oddělení – 4. třída – paní asistentka Váchová – liché týdny, paní asistentka Šebestová-Šťávová – sudé týdny – budova školy

Odvod do školní družiny dle rozpisu školní jídelny.