Provoz ZŠ Luka nad Jihlavou od 30.11.

Provoz školy

Opatření, která zavádíme při příchodů a odchodů žáků ve škole, vyšly z informací o provozu škol a školských zařízení MŠMT:
“Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Příchody a odchody žáků se organizují tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.”
Žádáme tedy rodiče žáků, aby jejich děti chodily do školy včas dle rozpisu jednotlivých tříd, aby byl provoz příchodů plynulý a nedocházelo k setkávání žáků jiných tříd.

Od pondělí 30. 11. se zahajuje prezenční výuka pro celý 1. stupeň, pro žáky 9. tříd a pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka. Liché týdny budou chodit žáci 7. tříd, sudé týdny žáci 6. a 8. třídy. Třídy, které nemají v daném týdnu prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, včetně školní družiny. Každý žák bude opatřen dvěma rouškami, přičemž druhou roušku mají uloženou v pytlíku v aktovce. V polovině výuky si roušku vymění.

Provoz v budově ZŠ

Předměty, ve kterých není možné dodržet homogenní skupiny, či nelze zajistit z personálních důvodů, nebudou realizovány (týká se všech volitelných předmětů).

V 9. ročníku bude nabídnut termín pro přípravu na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Tato příprava je nepovinná (účast je dobrovolná) a bude realizovaná ve dvouhodinových blocích. Zájemci se můžou hlásit u paní učitelky Bušové a paní učitelky Pohankové.

Příchody žáků do budovy školy

Žáci se shromáždí před hlavními dveřmi do školy a před brankou školy na chodníku nejdříve 5 minut před povoleným vstupem do školy. Pro žáky si chodí vyučující, kteří ve třídě zahajují výuku. Jelikož nejsou k dispozici šatny, odvádí se žáci přímo do tříd. A zahajuje se výuka (platí pro 2. A, 3. a 4. třídu).

Příchody tříd

hlavní vchod do školy branka školy
2. A 7:10 3. tř. 7:10
4. tř. 7:15 5. A 7:15
5. B 7:20 6. tř. 7. A 7:20
8. tř. 7. B 7:25 9. A 7:25
9. B 7:30

 

Školní stravování

Všichni žáci prezenční výuky budou mít od pondělí 30. 11. přihlášeny obědy. Žáci distančně se vzdělávající mají na dotovaný oběd nárok – musí si ho přihlásit.

Odchody tříd do ŠJ

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
11:00 1.A 11:00 1.A 11:00 1.A 11:00 1.A 11:00 1.A
11:00 1.B 11:00 1.B 11:00 1.B 11:00 1.B 11:00 1.B
11:15 2.B 11:35 2.A 11:35 2.A 11:15 2.B 11:15 2.B
10:45 2.A 11:45 2.B 11:45 2.B 10:45 2.A 10:45 2.A
11:25 3. 11:55 3. 11:55 3. 11:50 3. 11:30 3.
11:35 4. 12:05 4. 12:05 4. 12:00 4. 11:40 4.
11:40 5.A 12:15 8. (d) 12:15 5.A 12:10 5.A 11:50 5.A
11:50 5.B 12:20 9. B 12:20 5.B 12:20 8. (d) 11:25 5.B
12:00 6./7.A 12:50 5.A 12:50 7.B/8. 12:30 5.B 12:00 6./7.A
12:10 7.B 12:45 5.B 13:00 9.A 12:40 6./7.A 12:10 7.B
12:50 8. 12:55 6./7.A 13:10 9. B 12:50 7.B/8.(ch 12:20 8.
13:00 9.A 13:05 7.B/8.(ch) 13:15 6./7.A 13:00 9.A 12:50 9.A
13:05 9. B 13:10 9. A 13:10 9. B 13:00 9.B

 

 

Náboženství

Náboženství bude probíhat od 30. 11. následovně:

Liché týdny 1. třídy (po obědě cca 11:15) + + 5. třídy (po obědě cca v 12:00).

Sudé týdny 2. třídy (po obědě cca 11:00) + 4. třída (po obědě cca v 11:45).

  1. třída má náboženství každý týden po obědě v cca 12:10 hod.

U druhého stupně náboženství nebude – nelze dodržet homogenní skupiny.

Přesun žáků do družiny ve stacionáři bude zajištěn asistentkami.