Setkání s hejtmanem Kraje Vysočina

Dne 2. listopadu členové školního parlamentu zavítali na Krajský úřad Kraje Vysočina v Jihlavě. Žáci si připravili na pana hejtmana (Vítězslava Shreka) řadu všetečných otázek o Lukách nad Jihlavou. Věříme, že setkání bylo přínosem nejen pro naše žáky, ale i pro pana
hejtmana. Žáci se mnohé dozvěděli, dokonce si pochutnali i na připraveném občerstvení, pan hejtman žákům i ochotně zahrál na bicí, hudba je jeho velkým koníčkem

.