Složení školního parlamentu

Třída

Reprezentant 

Reprezentant 

4. A Bartušková Veronika Lettrich Samuel
4. B Bajer Marek Mátl Tobiáš
5. třída Munduchová Adéla Pejša Jan
6. třída Bajerová Ester Urbánková Anna
7. A Salátová Kristýna Jedličková Lucie
7. B Majzlíková Magda Krejčí Stanislav
8. třída Maštera Jakub Korčaka Ondřej
9. A Smejkalová Alžběta Ďásková Kateřina
9. B Pejšová Ema Dvořák David

Zapisovatelka:

Předseda:

Místopředseda:

Zástupci tříd byli voleni v průběhu září. Parlament vede p. uč. Dvořáková.

Zápisy ze schůzek

Zápis z 19. 9. 2022

Zápis z 21. 11. 2022