Složení školního parlamentu

Třída

Reprezentant 

Reprezentant 

4. třída Bára Tománková Anna Urbánková
5. A Jakub Bína Lucie Jedličková
5. B Magda Majzlíková Nela Švaříčková
6. třída Jakub Maštera Alena Trnková
7. A Lenka Kudláčková
7. B Eliška Rampírová
8. třída Tomáš Trnka
9. A Lara Jahelková Nikol Vondráková
9.B

Zapisovatelka:

Předseda:

Místopředseda:

Zástupci tříd byli voleni v průběhu září. Parlament vede p. uč. Dvořáková.

Zápisy ze schůzek

Zápis z 25. 9. 2020