Složení školního parlamentu

Třída

Reprezentant 

Reprezentant 

4. A Mikulajská Klára Jedlička Martin
4. B Vašíček František Munduch Tomáš
5. A Hejkalová Adéla Smejkal Radim
5. B Bajer Marek Mátl Tobiáš
6. třída Munduchová Adéla Kovář Jakub
7. třída Urbánková Anna Bajerová Ester
8. A Jedličková Lucie Štora Zdeněk
8. B Krejčí Stanislav Majzlíková Magda
9. třída Maštera Jakub Trnková Alena

Zapisovatelka:     Magda Majzlíková (8. A)

Předseda:     Jakub Maštera (9. třída)

Místopředseda:   Alena Trnková (9. třída)

Zástupci tříd byli voleni v průběhu září. Vedoucí parlamentu je Mgr. Pavla Dvořáková.