Stanovení výše úplaty za školské služby ve školní družině

Stanovení výše úplaty za školské služby

ve školní družině

 

Vzhledem k přerušení provozu ŠD z důvodu nařízení vlády (COVID-19) je stanovena výše úplaty:

Za říjen: 114,- Kč

Za listopad: 114,- Kč

 

V Lukách nad Jihlavou, dne 18. 11. 2020