Testování na přítomnost viru SARS-CoV-2

Vážení rodičové,

na základě mimořádného opatření MZ se žákovi umožní účast na vzdělávání pouze tehdy, pokud podstoupí 8., 15. 11. 2021 testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 a prokáže se negativním výsledkem tohoto testu nebo prokáže, že je očkován proti onemocnění covid-19 a od poslední dávky uplynulo více než 14 dní nebo prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, od něhož neuplynula doba více než 180 dní, nebo předloží doklad o absolvování nejdéle před 72 hodinami RT-PCR laboratorního vyšetření případně nejdéle před 24 hodinami rychlého antigenního testu (RAT) s negativním výsledkem.

Na základě nařízení povinného testování v naší škole, a především vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci, jsme pro maximalizaci ochrany přizvali k zajištění testování profesionální zdravotníky.  V zájmu nás všech Vás prosíme o pár minut součinnosti při vytvoření online přihlášky a souhlasu k testování, aby nám mohli poskytnout BEZPLATNÉ RT-PCR TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE S NEINVAZIVNÍM ODBĚREM Z ÚST.

NEZLETILÉHO PŘIHLAŠTE ONLINE ZDE: https://petonatestovani.cz/zs-a-ms-luka-nad-jihlavou/

Přihláška do e-mailu vygeneruje předvyplněný souhlas k podpisu. NEMÁTE MOŽNOST TISKU? Dětem jsme ve škole předali prázdné souhlasy k vyplnění a podepsání.  Vyplněný a podepsaný souhlas předejte nezletilému, aby jej při testování ve škole předal zdravotníkovi.

BEZ PŘEDÁNÍ SOUHLASU ZDRAVOTNÍKOVI NEMŮŽE BÝT NEZLETILÝ TESTOVÁN TOUTO METODOU – PROVEDE SI SAMOTEST VE TŘÍDĚ POD DOHLEDEM UČITELE.

 RT-PCR test je výrazně přesnější laboratorní test než antigenní.  Odhalí přítomnost viru v těle několik dní předtím, než se u nemocného projeví příznaky a začne být infekční.  Zaručuje tak významně vyšší míru prevence před dalším šířením nákazy v kolektivu. Výsledek je ze zákona nejpozději do 48 h (často i v den odběru podle vytíženosti laboratoří).
 Odběr probíhá naprosto šetrně a bezpečně z úst ze slin na štětičku (tzv. lízátko), ne výtěrem z nosu.
Oficiální výsledek je zdravotnickým zařízením zanesen do ISIN/čTečky.
 Všichni pojištěnci v ČR do věku 18 let mají ze zdravotního pojištění zdarma nárok na 2x RT-PCR test v kalendářním měsíci a 1x antigenní test každých 7 dní.

Službu zajišťuje PETONA CZECH s.r.o. ( www.petona.cz )  ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními schválenými MZČR pro testování onemocnění Covid 19.  Pro více informací navštivte web: www.petonatestovani.cz , nebo volejte: +420 773 769 388

V Lukách nad Jihlavou 4. 11. 2021

Mgr. Hana Švaříčková
ředitelka ZŠ a MŠ Luka nad Jihlavou