Testování od 31. 1. 2022

Od 31. 1. 2022 se netestuje žák/žákyně/zaměstnanec, který/á prodělal/la laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba nařízené
izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.