Úplata za ŠD BŘEZEN 2021

Úplata za ŠD BŘEZEN 2021
Vzhledem k přerušení provozu ŠD z důvodu nařízení vlády /COVID 19/ je stanovena výše úplaty pro 1. – 4. ročník  je   0,- Kč.