Úplata za ŠD na říjen 2020

Úplata za školní družinu za měsíc říjen 2020 se snižuje na 114,- Kč. Vyúčtování bude provedeno ve II.pololetí z elektronické pokladny. Děti, které budou ve II.pololetí chodit dále do ŠD, budou mít o tuto částku sníženou úplatu a dětem, které nebudou ve II.pololetí chodit do ŠD, bude částka vrácena na účet.
Další platby za družinu se budou odvíjet od aktuální situace /Covidu 19/.