Úplata za ŠD pro 3. a 4. ročník za leden 2021

Vzhledem k přerušení provozu ŠD z důvodu nařízení vlády /Covid – 19/ je stanovena výše úplaty pro 3. a 4. ročník na 0 Kč, za leden 2021 se tedy družina neplatí.