Úplata za ŠD únor 2021

Úplata za ŠD únor 2021

Vzhledem k přerušení provozu ŠD z důvodu nařízení vlády/ COVID 19/ je stanovena výše úplaty pro 3. a 4. ročník 0,- Kč.

Dále z důvodu karantény od 15.2.-28.2.2021 je stanovena výše úplaty pro:

1.A – 0,- Kč

1.B – žáci s negativním testem, kteří měli karanténu 10 dní a nastoupili do školy – úplata je 170,- Kč.

Žáci bez negativního testu, kteří měli karanténu 14 dni a nenastoupili do školy – úplata je 114,- Kč.

 

Přeplatek  za 1.pololetí bude rodičům vrácen v hotovosti ve školní družině po nástupu dětí do školy.