Výuka od 4. 1. 2020

Vážení rodiče,
od 4. 1. 2020 bude distanční výuka pro žáky 3. – 9. tříd opět povinná. Žáci mají nárok na dotovaný oběd do jídlonosiče ze školní jídelny.
Žáci 1. a 2. tříd se vzdělávají prezenčně ve svých třídách dle rozvrhu.
Ranní i odpolední družina je v provozu. Družina bude zajištěna, aby nedocházelo k prolínání jednotlivých ročníků. V ranní družině 1. tříd bude paní učitelka Horká. Dohled nad 2. A paní učitelka Cejpková a dohled nad 2. B paní učitelka Maralíková. Odpolední družina bude probíhat ve 3 odděleních (1. A, 1. B a druhé třídy) pod dohledem vychovatelů. Odvod na oběd zajistí vychovatelé ŠD a paní učitelky.