Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku 2021/2022 začíná ve středu 1. 9. 2021 v 7,30 hod. v budově ZŠ na adrese Školní 177 Luka nad Jihlavou (odloučené pracoviště ve stacionáři již není). Do budovy se v tento den vstupuje předním vchodem tak, aby žáci byli přítomni nejpozději v 7,30 hod. ve svých třídách (u vstupu naleznete schéma umístění jednotlivých tříd v budově). V tento den se žáci nepřezouvají, ve společných prostorách používají ochranné prostředky dýchacích cest. Odpolední družina je zajištěna pro žáky 1. – 3. tříd (4. třídy dle naplnění kapacity). Rovněž je zajištěna školní jídelna (obědy nutno přihlásit u vedoucí školní jídelny). Předpokládaná doba zahájení školního roku ve škole je od 7,30 do 8,30 hod.

Slavnostní přivítání prvňáčků

Rodiče prvňáčků mohou vstoupit do budovy školy s nasazeným respirátorem a mít ho po celou dobu slavnostního zahájení. Prvňáci obdrží v tento den školní učebnice, sešity a další pomůcky, které si budou odnášet domů (nejlépe v aktovkách).

Provoz školy od 2. 9. 2021

Od 2. 9. se vstupuje do školy zadním vchodem od 7,10 hod., žáci se přezouvají ve svých šatnách. 1.a 2. vyučovací hodinu probíhají třídnické práce a testování, poté pokračuje výuka dle rozvrhu mimo odpoledního vyučování. Obědy ve školní jídelně je nutno pro žáky přihlásit u vedoucí školní jídelny.