Zájmové kroužky

 Zájmové útvary při ZŠ Luka nad Jihlavou ve školním roce 2021/2022

  • Stolní tenis ml. žáci a ml. dívky:    Pondělí 15.00.
  • Stolní tenis st.dívky a st. žáci:        Pondělí 16.00.

 

  • Badminton mladší :                        Úterý 15.00.
  • Badminton starší:                            Úterý 16.00.

 

  • Florbal – 2.-4. třída:                       Středa 15.00
  • Florbal –  5.- 9.třída                        Středa 16.30

 

  • Tenis dívky                                    Pátek    14.30.

Sportovní kroužky:

Nábor do jednotlivých kroužků bude probíhat na začátku měsíce září ve třídách ZŠ a při individuálních pohovorech s rodiči, kteří budou chtít zapojit svoje děti do mimoškolních aktivit při ZŠ. První schůzky sportovních kroužků budou od pondělí 13.9.2021 v tělocvičně základní školy, v sále Hasičů (stolní tenis).

Do vybraných kroužků se mohou žáci nahlásit během měsíce září.

Platba bude probíhat pololetně – cena za pololetí bude stanovena dle plateb za minulý školní rok.

Pokud účastník navštěvuje více jak dva sportovní kroužky, má třetí a další kroužek za sníženou cenu 200,- Kč.

Splatnost 1.pololetí je k 27.9. 2021. Rozpis jednotlivých kroužků bude závislý na počtu a zájmu dětí – k tomu, aby byl kroužek otevřen, je třeba, aby se přihlásilo minimálně 8 účastníků. Při nižším počtu zájemců daný kroužek nebude otevřen.

S přáním hezkého a úspěšného školního roku 2021/2022 a  spoustu zábavy a sportovních úspěchů přeje vedoucí volnočasových aktivit –

Mgr. Miloš Jelínek.